+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Kur'anı Kerim'de ezandan söz edilir mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Kur'anı Kerim'de ezandan söz edilir mi

  Kuran-ı Kerim'de ezandan söz edilir mi


  Ezan sözlükte; "duyurmak, bildirmek" demektir. Terim olarak ezan; farz namazların vakitlerini bildiren, özel sözlerden ibaret bir ilân şeklidir. Farz namazlar için ezan okunması, yani bu namazların kılınacağının ilân edilmesi Kitap ve sünnetle sabittir. Namaz Mekke döneminde farz kılındığı halde, Hz. Peygamber'in Medine'ye gelişine kadar namaz vakitlerini bildirmek için bugünkü gibi ezan okunmazdı. Bu konuda ezandan söz eden ayetlerde de, bu duyurunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilmez. "Namaza çağırma, namaz için çağrılma" gibi ifadeler kullanılır.

  Doğrudan ezanla ilgili olan bir ayette şöyle buyrulur: "Namaza çağırdığınız zaman, onlar namazı alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu, onların düşünemeyen bir toplum olmalarından dolayıdır." (Mâide, 5/58)270

  Hicretin ilk yılında, Medine'de Mescid-i Nebevi inşa edilince, ashâb-ı kiram düzenli olarak cemaatle namaz kılmaya başlamıştı. Namaz vakti gelince, sokaklarda "es-salâh- es-salâh (namaza- namaza)" veya "es-salâtü câmiatün (namaz insanları bir araya toplayıcıdır.)" diye ilân yapılıyordu. Hz. Peygamber namaz vakitle-rinin ilânı konusunda sahabe ile istişare etti. Bayrak dikme, boru ve çan çalma, ateş yakma gibi teklifler yapıldı. Fakat bunlardan hiçbirisi uygun bulunmadı. Ensardan Abdullah ibn Zeyd'in («-anh) gece rüyasında ezanın bütün cümlelerini işitmesi ve bunu Allah'ın elçisine anlatması üzerine o, şöyle buyurmuştur:

  "Inşaallah bu rüya gerçektir. Kalk, Bilâl'e gördüğün rüyadaki sözleri öğret! Çünkü onun sesi seninkinden daha güzeldir."27^ Aynı rüyayı Hz. Ömer de görmüş, fakat Abdullah'ın kendi rüyasını açıklaması üzerine susmayı tercih etmişti.

  Diğer yandan, Cum'a sûresinde, Cum'a namazı için okunan ezandan şöyle söz edilir.
  "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, alışverişi bırakarak, Allah'ı anmaya (namaza) koşun! Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağdın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz!" (Cum'a, 62/9,10)

  Bu ayetlerde mü'minlere, Cuma günü cuma ezanı okununca alışverişi bırakıp namaza gitmeleri, namaz bitince de Allah'ın takdir ettiği rızkı aramak üzere yeryüzüne dağılmaları ve kurtuluşa ermek için Allah'ı çok anmaları istenmektedir. Medine'ye hicret sırasında birkaç gün Küba'da kalan Hz. Peygamber, Cuma günü Medine merkezine giderken yolda Salim Ibn Avf oğullarına ait bir vadide hutbe okuyup ilk cuma namazım kıldırmıştır.

  Hanefîlere göre bir özrü olmayıp Cuma namazı kılmakla yükümlü olan kimsenin, Cuma ezam okununca namaza katılması gerekir. Aksi halde namaza gitmeyip alışveriş ve benzeri bir işle uğraşması "tahrimen mekruh" olur. Çoğunluk fakihlere göre ise, böyle bir işle uğraşmak "haram" hükmündedir.272


  270 bk. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm İlmihali, s. 199-203, 221-225.
  271 Tirmizî, mevâkît, 25; Ebû Dâvûd, salât, 28.
  272 bk. İbn Rüşd, Bidâye II, 167, 168; Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî, II, 263, 264, 307, IV, 240.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Kur'anı Kerim'de bir çok ayette namazdan bahsedilmektedir. Şöyle bir ayeti sizle paylaşmak isterim. ''Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.'' Bu ayet soru için bir cevap olacaktır.
 3. Abdulnasır
  Devamlı Üye
  evet.kutsal kitabımızda birçok ayette belirtilir.ve bir hadisi sizinle paylaşayım"haydi namaza alış ve verişle uğraşmayı bırakın koşun camiye bu sizin için daha hayırlıdır".
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Ezan anlamı aslında farz olan namazların kılınması için bir davetiye şeklinde de düşünebiliriz. islam dininde ilk müezzin bilali habeşidir. onun dışında sizin sorunuza gelirsek evet kuranı kerimin bir çok yerinde ezandan bahsedilmektedir.

+ Yorum Gönder