+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda namaz hakkında bir dizin Konusunu Okuyorsunuz..
 1. MeZaR
  Üye

  namaz hakkında bir dizin

  Namaz hakkında bir dizin


  Namaza huşu ile devam etmek ve Kur’an’ın manasını düşünerek okumak:
  Namaz hakkında bir dizin.jpg
  Namaz hususunda yazılacak o kadar çok şey var ki, ayrı bir konu başlığı olur. Biz burada kısaca namazın önemine değinip geçeceğiz. Namaz insanlara dünyevî zevkler nedeniyle Allah’tan gafil olmamaları ve insanın kendi başına bağımsız bir varlık değil, Allah’ın kulu olduğunu hatırlamaları için farz kılınmıştır. Namaz, insana Allah’ın varlığını hatırlatmak için günde beş vakit olarak farz kılınmıştır. Mahkeme-i Kübra’da (büyük mahkeme olan ahiret gününde) kişinin ilk sorgusu namazdan olacaktır. Namazı kolay geçenin diğer sorgulaması da kolay geçecektir. Aksi olursa zorlandıkça zorlanacaktır. Zaten mümin ile diğerleri arasındaki fark da namazdır. Peygamber sallALLAHu aleyhi ve sellem Efendimizin son sözleri “Namaza devam edin…Namaza devam edin…” olmuştur. Bu kadar önemli bir ibadeti terk etmek, gafletten başka bir şey değildir.
  "Namazı dosdoğru kıl, gerçekten namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar." (Ankebut 45)
  Hz. Ömer radıyALLAHu anh namaz hususunda şöyle demiştir:
  “Kişi namaz kılmaya devam ederse bir gün gerçek namaz kılmayı öğrenir.” Yani kıldığı namaz öyle bir zaman gelir ki onu iyiliklere sevk etmeye başlar, haramlardan sakındırmaya başlar. Rabbine kul olduğunu ve O’nun ilminin her şeyi kuşattığını bilir ve davranışlarını ona göre ayarlar.
  Namaza son derece önem veren Hz. Ömer radıyALLAHu anh ölüm döşeğinde dahi bu titizliğinden taviz vermemiştir. Ateşgede, İranlı bir köle, Hz. Ömer Efendimizi namaz kılarken sırtından hançerlemişti. Namazını tamamlamak için belini doğrultmaya çalışıyordu. Yanındakiler, "Sen namaz kılamazsın." dedikçe, o "namaz" diyor, Rabbine "namaz" diyerek yürüyordu. Kendini kaybetmeye başlamıştı. Adeta komaya girmişti. Uyandırmaya çalışıyorlar, bir türlü muvaffak olamıyorlardı.
  Bir ara içeriye ashabın gençlerinden Misver ibni Mehrame girdi. "Emir-ül Mü’minin’i uyandıramıyoruz!" dediler. Yaşı gençti ama, Ömer'i çok iyi anlamıştı:
  -Emir-ül Mü'minini namaza çağırın, dedi. Birisi, ağzını kulağına doğru yaklaştırdı:
  -Es salâh Ya Emira’l Mü'minin / Namaza ey mü'minlerin emiri!" dedi. Bıçak keser, ateş yakar, su ıslatır, Ömer namaza çağrılınca kalkardı. Uyuyan ve birkaç defa çağrıldıktan sonra "Geliyorum!" diyen bir insanın telaşıyla:
  - “Ha Allahi izen.” "Tamam şimdi kalktım!" diyerek doğrulmaya çalıştı.
  Kişi, ibadetlerini yaparken, yakınlarını da asla unutmamalı ve onları da namaza, zekata, oruca ve diğer farizalara teşvik etmelidir. Kendisi kalktığında aile efradını da namaza kaldırmalıdır. Sabah namazına giderken çocuğum uyanmasın diye ayak uçlarına basarak ve ışığı yakmadan gidiyorsa, ibadetini bu şekilde yaptığında çoluk çocuğunu unutuyorsa, kendisini mesuliyetten kurtarmış olamaz. Zira Rabbimiz ayeti kerimesinde:
  “Ehline namazı emret ve onda kararlı davran.” (Ta-ha 132) buyurmaktadır.
  Eğer çocuğa küçük yaşta İslamî terbiye verilmezse büyüdüğünde ona hiç güç yetmez. O çocuğu, yakıtı insan ve taş olan cehenneme odun olarak hazırlarız ki, bunun baş müsebbibi de biz oluruz. O dehşetli günde yakamızı da onun elinden kurtaramayız. Ağaç yaşken eğilir diyen atalarımız ne güzel söylemiş. Nasıl ağaç kartaldıktan sonra eğilmeyip kırılıyorsa, çocuk da büyüdükten sonra kendi yolunu çizer ve seni hiç dinlemez, dikleşir, sonu isyana kadar gider.
  Namazı cemaatle kılmak, cemaate devam etmek pek mühimdir. Zira müslüman, birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutmalıdır. Bu da cemaatte vardır. Efendimiz –aleyhisselatü vesselam- hadislerinde:
  “İçimden, şu cemaate gelmeyenlerin evlerini başlarına yakasım geliyor” buyurarak cemaatin ne kadar önemli olduğunu vurgulamışlardır. Onun mektebinde yetişen Hazreti Ömer radıyALLAHu anh da:
  “Cennetin yolunu arayan cemaate sarılsın. Şeytan tek kişiyle beraberdir.” buyurarak cemaatin ne kadar önemli olduğu gerçeğini bizlere bildirmiştir.
  Namaz, Allah’a imandan sonra yapılması gereken en önemli ibadettir. Müminin en önemli vasfıdır. Allah Rasulünün tabiriyle “Namaz gözümün nurudur”, dinin direğidir ve insan-ı kamil olmanın birinci basamağıdır. Yüce Rabbimiz Kur’an’da mü’minin özelliklerini sayarken:
  “Namazı huşu ile kılarlar. Onlar (tümüyle boş) şeylerden yüz çevirirler. Irzlarını korurlar. (Başkalarının ırzlarına bakmazlar.) Emanet ve ahiretlerine riayet ederler. Namazları titizlikle korurlar. Rablerinden saygıyla korkarlar. Hayırda yarışırlar. Onlar sabrederler.” (Mü’minun 1-9) buyuruyor.
  Müminlerin sözü edilen seçkin nitelikleri herhangi bir ırk, ulus veya ülkeye özgü değildir. Bu seçkin nitelikler ancak içten bir iman, güzel ahlak ve hayatın her yönünde öngörülen kurallara uymakla kazanılır.
  “Mümin”, yüce Allah’ın varlığına ve birliğine inanan anlamına geldiği gibi, başkalarına güven veren ve güvenilen kişi anlamını da taşır. Öyle ise mümin, ahdine vefalı, anlaşmalarına sadık, sözü özü bir, dostluğuna güvenilen bir insandır. Yüce Rabbimiz, Mü’minûn sûresinin ilk ayetlerinde, kurtuluşa erecek müminlerin vasıflarını açıklamakta ve 8. ayetinde meâlen şöyle buyurmaktadır:
  “Yine onlar (o mü’minler) ki, emanetlerine ve ahitlerine riâyet ederler”.
  Bir mümin, sevdiğini sırf Allah için sever ve ondan maddî bir beklenti içinde olmaz. Sır saklar, emanete hıyanet etmez. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın yüksek ahlakına uymaya ve O’nun gibi güvenilir bir insan olmaya çalışır.
  Yüce Allah, Peygamberlerini güvenilir kişilerden seçmiş ve onlar gönderildikleri toplumlar tarafından da, emin kişiler olarak tanınmışlardı. (Şuara 107) Nitekim Mekkeliler, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselama, daha peygamber olmadan önce, “el-Emin “ sıfatını vermişlerdi. Hatta müşrikler, Peygamber olduktan sonra bile çok güvendikleri için kıymetli mücevherlerini hicrete kadar O’na teslim etmişlerdir.
  Namaz, sûret-i zâhirede bir şekildir. Ama içinde mücerred bir tefekkür âlemi vardır. Kişinin namazı ona yaklaşabildiği ölçüde gerçek namaz olur. Namaz beşerî faaliyetler içinde ilâhî tecrîde en yakın olan bir amel olarak bilinir.
  Mu'âz bin Cebel, oğluna şöyle vasiyet etmişti:
  "Ey oğlum! Bir namazını kıldığın vakit, o namazın senin kıldığın son namazın olacağını düşün! Bir daha böyle bir namaz vaktine yetişeceğini ümit etme!
  Ey oğlum! Mümin olan bir kimsenin iki hayırlı iş arasında ölmesi lâzımdır. Yanî bir hayırlı işi yaptığın zaman, ikinci hayırlı işi yapmak niyetinde ve kararında olmalıdır."
  Kulun Rabbe dünyâ şartlarında en yakın olduğu kabul edilen secde, şeklî bir hâldir. Ama her musîbetten en ziyâde muhâfaza edilen alnın, Allâh’ın huzûrunda en alçak seviyeye, ayak seviyesine indirilmesi bir ruh ifâdesidir. Onun temsil ettiği bir psikoloji vardır. Kulluk heyecân ve tevâzuunu temsil eder. “Sen Rab’sin, ben kulum. Sen Hâlık’sın ben mahlûkum!” mânâsınadır. O şeklin yüklendiği bir ruh vardır. Binâenaleyh, bütün şekilleri İslâm idealize eder. İdealize ederken de onlara sırrî, derûnî, ilâhî bir psikolojik maksat katar.
  Müminlerin seçkin nitelikleri, Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın getirdiği mesajın doğruluğunun pratikte görülen bir ispatı olarak sunulduğunu belirtmekte yarar vardır. O’nun örnek ahlakı ve yaşantısının hangi safhasına bakacak olursak kaliteli insanın vasıflarını görürüz. Hangi noktasından yürürsek yürüyelim, eşsiz rehberliğinde kurtuluşa açılan bir pencere görürüz.

 2. Mine
  Devamlı Üye

  namaz hakkında bir dizin

  vetmi hayırmı ??

  Lutfen okuyun ve biraz dusunun
  Neden namaz kilmiyorsun???

  namaz kilmamak icin bir sebebin mi var yoksa?
  ne olabilir ki namazdan onemli olan sebep???

  dur ben tahmin edeyim:
  namaz kilacak vaktin yok degil mi? yada namazdan daha önemli bir işin yada Allaha kullugu unuttugumuzdan.

  sence hangisi.

  ama onlarin da yoktu

  ya bedir savasina ne demeli:

  savas hic durulmuyordu aksine gittikce kizginlasiyordu, bu arada ikindi vakti cikmak uzereydi, ama kilacak zamanda yoktu karsinda en az on katin dusman vardi.
  kenara cekilipte namaza duramazdin, yada namazi kilmiyacaksin di mi bence en kolayi bu

  ya onlar ne yapti Peygamberimiz 300 kisilik ordusunu ikiye ayirdi yarisi geriye cekildi diger yarisi daha ileri atildi ve daha bir kuvvetle savasti,
  ve geriye cekilenler Peygamberimizin imamliginda namazi kildilar;bitince de digerleri ile yerdegistirip onlar savasmaya basladi digerleri geri cekilip namazi eda ettiler

  sence onlarin zamani varmiydi?  yok degil mi?


  yerinizmi yok..?????

  sence onlarin yeri var mi?

  buda tutmadi baska yokmu bahanen?

  yada yolculuk yapiyosundur degil mi, kilacak yer yok ki olsa kilardin

  peki onlarin var mi?
  ,


  yada insanlar ne der diye aklınamı geldi

  peki ya buna ne derlerdi..
  utanılacak bir şey değilmi

  cok aşırı yogunsun değilmi evde toptan kılarsın hepsini nede olsa kazaya bırakırız öyle kolaylık var


  Bir vakit namazi terkedene seksen sene azâb olunacaktir, seklinde hüküm yer almistir buna dayanabilecekmisin

  peki ya hiç kılmayan  Allah (cc) buyuruyor ki:
  'Kitablarını sağlarından alanlar cennettedirler. Mücrimler hakkında sorarlar: 'Sizi cehennem çukuruna ne sürükledi?' Mücrimler diyecekler ki: 'Biz (dünyada) namaz kılanlardan değildik. Yoksullara yedirmiyorduk. Batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Kıyamet gününü de yalanlardık. Ta ki ölüm bize gelene kadar (bu hal üzerindeydik) ' (Müddessir Suresi: 40-47)


  Cabir ibn Abdullah (ra)'den rivayet edilmiştir. Nebi (sav) buyurmuştur ki: 'İman'la küfür arasındaki şey namazı terk etmektir.' (Tirmizi: 2618, Kitabu's-Salat: 887 ve İbni Ebi Şeybe İman: 44 sahih olarak rivayet etmişlerdir.)


  bir dusun bakalim bu kadar vakti ne icin harciyosun, dunyalik icin degil mi?

  iyi para kazaniyim, rahat yasiyim, param pulum olsun hepsi bunun icin mi?

  bir daha dusun sen once kim goturmus bir bez parcasindan baska bir sey, orada rahat etmek icin kim biriktirebilmis veya goturebilmis kazandiklarini?

  oraya gittiginde ilk sorulacak soru ne biliyor musun?

  yaa o zaman ne cevap vereceksin, vaktim yok diyemezsin, yer bulamadm diyemezsin, isim vardi diyemezsin degil mi?

  belki sunu dersin: 'bu kadar cabuk beklemiyordum olumu yoksa kilacaktim ileride namazimi kaza namazida kilacaktim'ama senin yasin genc daha yaslaninca kilarsin degil mi hem o zaman bol bol vaktinde olacak,
  ya yaslanmazsan. ..  ya sen namaz kilmadan, senin namazini kilarlarsa  ya bu dar ve soguk kabirde ne diyeceksın ben cok yogundum namaz kılamadım sana kul olamadımmı diyeceksın..,,


  ya azab bu kadar cetin olursa ya namazın yoksa.kafana kazı

  bunlar kadar gencmisin sen,ama bak onlar kiliyor neden?
  namaza yetismek icin kosan bir cocuga Hz.Omer(r.a) 'sen daha cocuksun bu kadar telas etmene gerek yok sen daha kucuksun namaz sana farz degil'demisti de cocuk cevap vermisti: 'Amca, amca! Bu icin buyugu kucugu olur mu? Daha dun mahallemizde bir cocuk oldu. ustelik benden de kucuktu. olum denen gercegin buyuk kucuk ayirdigi yok. En iyisi her yasta buna hazir olmali.  Hem bu yasta Namaza alsimazsam, buyuyunce kilmak zor gelebilir.'

  sen hala gencim de?

  Acaba akşam namazı kaç rekattı?

  aaa olmadi hastasin degil mi onun icin kilamiyorsun, ozur dilerim

  ama iyilesmen icin namaz kilman gerektigini biliyor musun? oyle dememis mi Peygamberimiz 'namazda sifa var' kalk bir kil bakalm namazin hastaligin kaliyor mu o zaman???

  bak oda hasta ustelik kac yasina gelmis
  ama ayakta duramiyosun degil mi?


  oturarak kil, oturamiyosunda( yatalaksin)  kafanla kil o zaman, yoksa tamamen felc mi gecirdin (simdi yirttin galiba) zannetme ki yirttin o zaman da gozlerin kil bak bu kadar kolaylik var, eminim baska bahanelerinde vardirdegil mi?

  yaaa bos ver hem sen niye namaz kilacaksin onemli olan kalp degil mi? senin kalbin temiz kilsan ne olacak ki?

  O 'Guzeller Guzeli'(s.a.v)nin kalbi kapkara miydi, pislik icinde miydi de, ayakalarinin alti sisinceye kadar namaz kilardi?  gordun mu kalbin Efendimizin kalbinden de mi temiz acaba???

  degil, degil mi?  bu da olmadi var mi baska bahanen kalmadi mi yoksa uyduracak bir seyler?

  bahanelerini dinleme(me)k isterim veya dur bunlarida ben tahmin ediyim

  sabah namazina uyanamiyorsun, sabahin korunde kim kalkacak ki uykunu mahvedeceksin degil mi?


  ya aşık oldugun kız yada erkek
  senınle sabah 5 de buluşalım deseydi sen ne yapardın saatini kurar erkenden yatartın hatta uyanamam diye uyumazdın o gece peki seni cagıran senın rabbin
  ya boşver değilmi????

  ya boyle bir ilan gorsen ne yapardin acaba?
  ama gitmezdin degil mi degmez onun icin felan uykunu bozmana, sen mi gitmeyeceksin yalan bari soyleme ilk sen olmak icin geceyi orda gecirirdin

  yemegini yemeden ogleyi gecirmiyorsun belkide zevkini cikara cikara
  1 saatte yiyosun yemegi degil mi, yemek daha onemli degil mi???

  ya ikindi ne olacak??

  dur simdi zaten yoruldun butun gun birde bu arada namaz olurmu????

  ya aksam namazi???

  oooo sende yaaa daha eve gidilecek, yemek yenilecek, zaten aksam vaktide kisa yetisemiyorsun degil mi?

  yatsi namazini hic sorma degil mi?


  o saatte namaz mi kilinir yemek yedik güzelce tıka basa doldum kanepeye uzanıp film izleme vakti
  bunlara bulabılıyorsun değilmi vakit aman sende cok oldun dur bi dizi izleyecegiz 1 saat şurda????

  1 :OLU iSEN

  2: DELi iSEN

  3: BEBEK iSEN

  4: HAYVAN iSEN

  5: iNKARCI(KAFiR) iSEN
 3. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  Namaz Allaha en yakın olduğun andır Namazda senle Allah in arasına kimse giremez namaz kılarken şeytan bile senden uzak durur ama içine vesvese koyar ve namazının bozulmasını ister ama iraden güçlü ise tüm kötülükler senden uzak durur
+ Yorum Gönder