+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Sabah namazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. BİL@L
  Devamlı Üye

  Sabah namazı

  SABAH NAMAZININ KILINIŞI
  İki rek'at sünnetinin kılınışıİki rek'at farzının kılınışı

  1. Rek'at
  - Niyet edilir.

  - Tekbîr getirilir.

  - Sübhâneke okunur.

  - Eûzü Besmele çekilir.

  - Fâtiha okunur.

  - Zamm-ı sûre okunur.

  - Rükü'a eğilinir.

  - Secdeye gidilir.

  İkinci rek'at için ayağa kalkılır.  1. Rek'at
  Kâmet getirilir.

  - Niyet edilir.

  - Tekbir getirilir.

  - Sübhâneke okunur.

  - Eûzü Besmele çekilir.

  - Fâtiha okunur.

  - Zamm-ı sûre okunur.

  - Rükü'a eğilinir.

  - Secdeye gidilir.

  İkinci rek'at için ayağa kalkılır.  2. Rek'at
  - Besmele çekilir.

  - Fâtiha okunur.

  - Zamm-ı sûre okunur.

  - Rükü'a eğilinir.

  - Secdeye gidilir.

  - Oturulur.

  - Ettehıyyâtü okunur.

  - Salli ve Bârik okunur.

  - Rabbenâ âtina... duâsı okunur.

  - Selâm verilir.  Böylece sünnet tamamlanmış olur. Ara vermeden başka bir şey okunmadan, Allahümme entesselâmü...denildikten sonra hemen farz kılınmak üzere ayağa kalkılır.  2. Rek'at
  - Besmele çekilir.

  - Fâtiha okunur.

  - Zamm-ı sûre okunur.

  - Rükü'a eğilinir.

  - Secdeye gidilir.

  - Oturulur.

  - Ettehıyyâtü okunur.

  - Salli ve Bârik okunur.

  - Rabbenâ âtina duâsı okunur.

  - Selâm verilir.  Allahümme entesselâmü... dedikten sonra, üç defa istigfâr söylenip, Âyet-el kürsî okunup tesbih çekilir. Sonra duâ edilerek, namaz tamamlanır 2. BİL@L
  Devamlı Üye

  SABAH NAMAZI

  Sabah namazı dört rek'attir İki rek'at sünnet, iki rek'at farzdır  "Sabah namazının sünneti" şöyle kılınır:

  1- Önce kıbleye karşı dönülür Ayaklar birbirinden dört parmak kadar açık olarak paralel tutulur Ellerin baş parmakları kulak yumuşaklarına değdirilir, avuç içleri kıble istikâmetine açılır “Niyet ettim Allah rızâsı için bu günün sabah namazının sünnetini kılmaya, döndüm kıbleye” diye kalbden geçirildikten sonra, “Allahü ekber” diyerek, göbek altında, sağ el sol elin üzerine bağlanır  Kadınlar tekbîr alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmak araları normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizâsına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar Sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar

  2- Gözleri, secde edilecek yerden ayırmaksızın:

  a) Sübhâneke, okunur

  b) E’ûzü Besmeleden sonra Fâtiha, okunur

  c) Fâtihadan sonra Besmele okunmaksızın bir zamm-ı sûre (meselâ; Elem terakeyfe) okunur

  3- Zamm-ı sûreden sonra "Allahü ekber" diyerek rükü’a eğilinir El parmaklarını açıp dizler üzerine konur, bel düz tutulur ve gözleri ayaklardan ayırmayarak, en az üç defa "Sübhâne Rabbiyel-azîm" (5 veya 7 de olur) denir  Kadınlar rükûda, sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz Sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler Ellerini parmaklarını açmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar

  4- "Semi’allahü limen hamideh" diyerek doğrulunur Doğrulurken, pantolon çekilmez ve gözler secde yerinden ayrılmaz Tam dik durunca, (Rabbenâ lekel hamd) denir

  5- Ayakta fazla durulmadan "Allahü ekber" diyerek secdeye gidilir Secdeye giderken sırası ile;

  a) Sağ diz, sonra sol diz, sağ el, sonra sol el, burun ve alın yere konur

  b) Ayak parmakları kıble istikâmetinde bükülür

  c) Baş iki elin arasına konur,

  d) Elin parmakları bitişik tutulur,

  e) Avuç içleri yere yapıştırılır Dirsekler yere yapıştırılmaz  Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik hâlde bulundururlar

  f) Bu vaziyette iken en az üç defa "Sübhâne rabbiyel-a’lâ" denir

  6- Sonra, “Allahü ekber” diyerek sol ayak yere yayılır, sağ ayağın parmakları kıble istikâmetinde bükülür, uylukların üzerinde oturulur Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar kendi hâline bırakılır  Kadınlar ise, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar

  7- Uyluklar üzerinde sübhânallah diyecek kadar oturduktan sonra, "Allahü ekber" diyerek, tekrar secdeye varılır

  8- Secdede, yine en az üç defa "Sübhâne rabbiyel a’lâ" dedikten sonra “Allahü ekber” diyerek ayağa kalkılır Ayağa kalkarken, ellerle yerden kuvvet alınmaz ve ayaklar yerinden oynatılmaz Secdeden kalkarken önce alın, sonra burun, sonra da sol el ve sağ el, sonra sol diz ve sağ diz yerden kaldırılmalıdır

  9- Ayakta iken Besmeleden sonra Fâtiha ve bundan sonra bir zamm-ı sûre okunup, "Allahü ekber" diyerek rükü’a eğilinir

  10- İkinci rek’at de, birinci rek’atte târif edilen şekilde tamamlanır Yalnız ikinci secdeden sonra, "Allahü ekber" deyince, ayağa kalkmayıp uyluklar üzerine oturulur ve:

  a) "Ettehiyyâtü", "Allahümme salli", "Allahümme bârik"ve "Rabbenâ âtina" duâlarını okuduktan sonra, önce sağa, "Esselâmü aleyküm ve rahmetullah", sonra sola "Esselâmü aleyküm ve rahmetullah" diye selâm verilir

  b) Selâm verdikten sonra, "Allahümme entesselâm ve minkesselâm tebârakte yâ zel-celâli vel-ikrâm" denir ve hiç konuşmadan sabah namazının farzını kılmaya kalkılır Çünkü, sünnet ile farz arasında konuşmak namazı bozmaz ise de sevâbına azaltır

  Sabah namazının sünneti ile farzı arasında kılınış bakımından bir fark yoktur Aynı şekilde farz da kılınır

  Bundan sonra, üç kere "Estagfirullah" denir, sonra, "Âyet-el-kürsî" okunur ve tesbih çekilir Yani, otuzüç defa, Sübhânellah, otuzüç defa Elhamdülillah, otuzüç defa Allahü ekber denir Sonra, Lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerîkeleh, lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr, denir Bunları sessizce okumalıdır Yüksek sesle okumak bid’attır

  Daha sonra duâ edilir Duâ ederken, eller göğüs hizâsına kaldırılır Eller göğe doğru açılarak avuçların içi yüze doğru biraz meyilli tutulur ve iki elin arası açık bulundurlur Dirsekler yanlara yapışık olmaz Sabah namazını tablo hâlinde görmek için burayı tıklayınızCemaatle kılarken

  İmâmla birlikte kılarken, ayakta iken imâm içinden okusa da, yüksek sesle okusa da, cemaat bir şey okumaz Yalnız, birinci rek'atte, Sübhâneke okur İmâm, yüksek sesle Fâtihayı bitirince, cemaat yavaşça "âmîn" der Bunu yüksek sesle söylememelidir Rükü’dan kalkarken, imâm "Semi’allahü limen hamideh" deyince, cemaat yalnız, "Rabbenâ lekel hamd" der Sonra eğilirken "Allahü ekber" diyerek, imâmla birlikte cemaat de secdeye gider Rükü’da, secdelerde ve otururken yalnız kılar gibi cemaat de okur
 3. Mine
  Devamlı Üye
  Sabah namazına kalkmak için okunacak dualar


  Hz. Muhammed (saa)’den bu ayeti uyumadan önce okuyanın istediği saatte uyanabileceği nakledilmiştir.

  “Gul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid, femen kane yercu ligae rabbihi fe’l-ya’mel amelen salihen vela yuşrik bi-ibadeti rabbihi eheda”

  ANLAMI :

  “De ki : Ben de ancak sizin gibi bir insanım, bana vayhedildiki mabudunuz ancak ve ancak tek bir mabuttur, artık rabbiyle buluşmayı uman iyi işlerde bulunsun ve rabbinin kulluğunda hiçbir kimseyi eş tutmasın. “

  [Kehf suresinin son ayeti]
  okuyup erkenden uyanmak niyetiyle yatar ise bi-iznillahi teâlâ dilediği saatde uyanır Uyandığı zaman hemen kalkıp abdest alır, ibâdetine başlar
  Uykusu olmayan ve uyuyamamaktan dolayı muztarib olan kimse abdestli olarak yatağa yatarken:  deyip Muavvizeteyn sûrelerini okuyup yatmalıdır

  Buhâri'nin Berâ bin Âzib -radıyallahu anh-dan rivâyet etdiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:
  "Yatağa varmak istediğinde namaz için aldığın gibi bir abdest al, sonra sağ tarafın üzerine yat, sonra şöyle de;  "Ey Rabbim bütün varlığımı sana teslîm ettim, işimin tasarrufunu sana havale ettim, yönelişim sanadır, korkum da ancak sendendir, senin azâbından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin resulüne îmân etdim ey Rabbim!" demektir Bunları söyler de uyur, o gecede ölür isen fıtrat üzere ölmüş olursun Uyumadan evvel bunlar son sözlerin olsun"

  Yine Buhârî'nin Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-dan rivayet etdiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
  "Sizden herhangi biriniz yatağına vardığı vakit libasının içine elini koyarak yatağının üzerini silkelesin, yani temizlesin çünkü o vakte kadar ne olduğunu bilmez; yani yatağında akrep ve sâir gibi ezâ verici şeyler bulunmuş olabilir Sonra yatağına girince şöyle desin:  "Senin isminle ey Rabbim yanımı yere koydum Yine senin yardımınla kaldırırım Eğer ruhumu alıkorsan rahmet eyle, eğer tekrar verirsen onu sâlihleri muhafaza etdiğinle muhafaza eyle" (28)

  Yine Buhârî'nin Hüzeyfe -radıyallahu anh- dan rivâyet etdiğine göre, Hüzeyfe şöyle demiştir: "Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz yatağına vardığında şöyle derlerdi;  "Senin isminle ölür, Senin isminle dirilirim ya ALLAH (C.C.)!"' (29)

  İbn-i Abbâs -radıyallahu ahn-dan mervîdir ki: Peygamberimiz (S.A.V.) şöyle buyurmuşlardır:
  "Eğer bir kimse kendi haremine yaklaşırken besmeleden sonra,
  'Ya Rab beni şeytandan uzaklaşdır, şeytanı da bize in'âm ve ihsân buyurduğun şeyden uzaklaşdır" demiş olsa, sonra o zevceyn arasında evlâd takdîr olunursa o çocuğa ebediyyen şeytan zarar veremez " (30)
  Peygamberimiz (S.A.V.) -sallallahu aleyhi ve sellem- gece bir tarafından diğer tarafına dönünce:  derlerdi..
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Namaz dinimizin temel direğidir. o olmadan imanımız tam olmaz . allahu teala müslümanlar günde beş öğün namazı farz kılmıştır. bu namazlardan biride sabah namazlarıdır. bizler sabah namazlarını iki rekat sünnet ve iki rekat farz kılarız. bizler dediğimden kastim şafi mezhebine mensup kişilerdir.

+ Yorum Gönder