+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda kulağın bölümleri ve görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  kulağın bölümleri ve görevleri nelerdir
  kulağın bölümleri ve görevleri nelerdir kısaca


  Kulak üç bölüme ayrılır. Üstü deri ile kaplı kıkırdak yapılı ve girintili çıkıntılı olan kulak kepçesi ile şakak kemiği içinde ortakulağa doğru giden kulak yolundan oluşan dış kulak, şakak kemiğinin iç bölümünde iki santimetre çapında kemiklerin çekiç, örs, özengi bulunduğu ortakulak işitme olayının gerçekleştiği içkulaktır.

  Dışkulak yolunun bitiminde, kulak, zarı vardır. Kulak yolunda özel bezlerin salgıladığı yağlı madde kulak kirini oluşturur. Kulak kiri, kulak yol ve zarını yumuşak tutar. Dış kulakta kişiye göre değişen sıklıkta kıllar da bulunur.

  Ortakulak, içi hava dolu boşluktur. Yutağın üst bölümünden uzanan öslaki borusu ile hava alır. Bu hava kulak zarının, kuvvetli seslerden yırtılmasını önler. Çekiç kemiği, kulak zarına bağlıdır. Üzengi kemiğinin tabanı içkulağın kemik duvarı üzerindeki oval pencereye geçmiştir, örs kemiği ise, bu iki kemik arasındadır. Kulak zarı ses dalgalarıyle titreştiği zaman zara bağlı çekiç ke miği sarsılır, ötekiler de titreşimi içkulağa iletir. iç kulaktaki kemik dolambaç ve zar dolambaç adı ile anılan iki dolambaç vardır.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  İç kulağın bölümleri

  İç Kulak;
  kulakta işitme ve denge organlarının bulunduğu bölüm. Şakak kemiğindeki bir oyuğa oturan içkulak, dalız (vestibül), yarımdaire kanalları ve salyangoz (koklea) olmak üzere üç bölümden oluşur. Bu kemik yapının içini döşeyen zar da, yarımdaire borucukları, dalızın içinde yer alan kesecik (sacculus) ile kırbacık (utriculus) ve salyangoz kanalı olarak üçe ayrılır. Salyangoz kanalının içinde, salyangozu boydan boya geçerek enlemesine ikiye ayıran bir kemik bölme bulunur. Üstteki boşluk, ortakulak ile içkulağı birbirinden ayıran oval pencereye, alttaki ise yuvarlak pencereye bağlanır, içkulağın tümünü dolduran sıvının zarlarla kemik arasında kalan bölümü perilenf, zarların içindeki bölümü ise endolenf adını alır.

  İç kulağın bölümleri.jpg
  İşitme. Salyangoz kanalını döşeyen taban zarının yüzeyinde Corti organı olarak bilinen ve duyu ve destek hücrelerinden oluşan bir yapı bulunur. Bu hücrelerin kalınlığı yer yer farklı olduğundan, salyangozun farklı bölgeleri değişik dalgaboyundaki seslere karşı duyarlıdır. Ortakulaktaki kemiklerin ilettiği ses dalgalan, oval pencerenin, ortakulakta bağlı olduğu üzengi kemiği ile birlikte ileri geri hareket etmesine neden olur. Bu hareket, önce perilenfi, ardından salyangoz kanalının tavanını oluşturan Reissner zarını titreştirerek endolenfte dalgalanmaya yol açar. Hareket daha sonra Corti organını koruyan çatı zarı yoluyla bu organa iletilir; Corti organının tüysü uzantılara sahip tüy hücreleri dalgalanma hareketiyle biçim değiştirir. Bu hücrelerden kaynaklanan sinir iletileri, işitme sinirinin kolu olan salyangoz siniri boyunca beyine ulaşır ve orada ses duyumu olarak yorumlanır. Ses dalgaları, daha sonra, yeniden perilenfe girerek ortakulakla içkulak arasındaki ikinci bölme olan yuvarlak pencerenin dışa doğru bombeleşmesine, bunun sonucunda perilenfteki titreşimlerin azalmasına neden olur.

  Denge. Vücudun dengesini sağlama işlevini üstlenen dalız ve yarımdaire kanallarında Corti organındakilere benzer tüy hücreleri içeren yapılar yer alır. Bunlardan kesecik ve kırbacıkta kalsiyum karbonat zerrecikleri içeren jelatinsi bir zarla örtülü tüy hücresi toplulukları vardır. Başın her hareketi, zerreciklerin tüysü çıkıntılara asılarak işitme sinirinin bir başka dalını, dalız sinirini uyarmasını, böylece başın, vücudun geri kalan kısmına göre aldığı pozisyonun beyne bildirilmesini sağlar.

  Aralarında dik açı oluşturacak biçimde dizilen üç yarımdaire kanalı, başın üç düzlemdeki hareketlerini değerlendirebilir. Kanalların içinde yer alan zar yapısındaki borucukların içkulağın geri kalan bölümü ile birleştiği yer genişlemiştir. Bu bölümde daha yoğun tüy hücresi içeren bir çıkıntı bulunur. Bu hücreler, başın herhangi bir yönde hareket etmesiyle endolenfte oluşan harekete yanıt olarak, denge siniri aracılığıyla beyne pozisyon değişikliğini bildiren sinyaller gönderir.

+ Yorum Gönder