+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Fizik Olayları Nasıl İnceler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Fizik Olayları Nasıl İnceler
  Fizik Olayları Nasıl İnceler kısaca
  İnsanlar, yüzyıllar boyunca etraflarında gecen tabiat olayları karsısında zihinlerinde beliren “Neden”, “Niçin?” sorularına aradıkları cevapları,geleneklerde veya dini otoritelerin fikirlerinde buldular. Bu cevaplar onları tatmin etmese dahi, geleneklere ve otorite saydıkları kimselerin fikirlerine itiraz etmeyi düşünmedikleri için onları aynen kabul ettiler.
  Fizik Olayları Nasıl İnceler kısaca.gif

  Mesala, cisimlerin düşmesi hakkında eski Yunan Filozofu Aristo’ya sorulan “ağır cisimler mi yoksa hafif cisimler mi daha hızlı düşerler?” sorusuna,yanılmazlığı mutlak sayılan filozof “ağır cisimler” diye cevap verdiği için, yüzyıllarca bu fikir kabul edildi. Fakat ilk defa İtalyan bilgini Galileo (Gafile,1564-1642) “boşlukta bütün cisimler ayni hızla düşerler” diye Aristo’nun fikrine itiraz ettiği zaman, kimse ona inanmadı. Çünkü büyük filozof Aristo yanılmazdı.


  Galileo İtalya’daki eğik kulede deneyler yaparak hafif bir cisimle ağır bir cismin ayni hızla düştüklerini gösterince sağ duyu sahipleri Galileo’ya hak verdiler. Fakat birçokları gözleriyle gördükleri gerçek karsısında bile “Bu olamaz,Aristo yanılmaz” diyerek uzaklaştılar. Aristo’nun,aksini söylemesi ile gerçek ortaya çıktı ve böylece Galileo olayları gözlem ve deneylerle inceleyen yeni bilimsel bir metodun kurucusu oldu.


  İste deneysel bir bilim olan fizikte de,olayları incelerken önce o olaylar hakkında gözlemler yapılır, bu olaylar üzerine etki eden çeşitli etmenler incelenir, bu etmenlerin olaylar üzerine yaptıkları etkileri arasında matematiksel bağlantılar araştırılır ve bundan sonra da bu fiziksel olay kanun veya prensiplere bağlanır.


  Günümüzde en genel anlamıyla fizik,gerek Doğal olarak insanin doğrudan karsılaştığı,gerek algılanabilir dünyanın cansız nesnelerini ve olaylarını konu edinen bilim dallarından oluşmuş bir bütündür. Ancak,fizik, bu nesnelerle olayların genel ve temel görünümüyle sınırlıdır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Fizik bilimi olayları çevrede olan biten her şeyi deney ve gözlemler ile açıklamaya çalışır. bu yüzden genel olarak fizik de verilen bilgiler gerçek ve doğru olan bilgileridr. ayrıca fizik çalışmaları için laboratuvarlara ihtiyaç duyulur.
+ Yorum Gönder