+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Postayı kim buldu , posta ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Postayı kim buldu , posta ne demek
  Postayı kim buldu

  Posta, yurt içi ve dışında bir yerden bir yere mektup, para ve paket gibi gönderilen şeyleri yerine ulaştırmak için, genelde devlet denetimi altında bulunan kurum, ilk insandan günümüze insanoğlu, birbirleriyle haberleşme ihtiyacı duymuştur. Haberleşme ihtiyacını karşılamak için çeşitli yerlerde merkezler yapılarak posta teşkilatı kurulmuştur.

  Bilinen en eski posta teşkilatı M.Ö. 2000’li yıllardan itibaren başlar. Gönderilen şeyler ulaklar tarafından bir yerden bir yere götürülürdü. Pers İmparatoru İkinci Kyros, M.Ö. 6. asırda hakimiyeti altındaki topraklarda atlı posta tatarları çalıştırıyordu. Roma İmparatorluğu zamanında en etkin posta teşkilatı kuruldu ve Cursus Puplicus adı verildi. Romalı ulakların hızına 19. asra kadar hiçbir Avrupa devletinde ulaşılamadı.

  On dokuzuncu yüzyılda devletlerin hızla gelişmesi posta teşkilatında değişikliklere sebep oldu. İngiliz eğitimci Rowland Hill’in Posta Yönetiminde Reformun Önemi ve Uygulanabilirliği adlı eserinin 1837’de yayınlanması posta hizmetlerinde bir dönüm noktası oldu. Hill, eserinde mektup taşımacılığının bir maliyet çözümlemesini yaparak, maliyet yüksekliğinin sebeplerini ortaya koydu ve bunun nasıl önlenebileceğine dair teklifler getirdi. Bu tekliflerden biri uzaklığa bağlı olmaksızın tek ücret düzeyinin uygulanması, taşıma ücretinin peşin ödendiğini göstermek üzere zarfın üstüne posta idaresi tarafından satılan pulun yapıştırılmasıydı. Hill’in teklifleri İngiltere’de kısa zamanda uygulamaya konuldu ve ilk posta pulu 1840’ta satışa çıkarıldı. Hill’in teklifleri zamanla diğer ülkelerde de uygulandı.

  Ucuz haberleşme biçimi olan posta kartı ise 1869’dan itibaren Avusturya’da kullanılmaya başlandı ve zamanla diğer ülkelere yayıldı. Uluslararası postayı hızlandırmak ve birliği sağlamak gayesiyle 1863’te Paris’te ilk Milletlerarası Posta Kongresi düzenlendi. Kongreye Avrupa ülkeleri yanında ABD de katıldı. 1874’te İsviçre’nin Bern şehrinde ikinci defa toplanan kongreye 22 ülke katıldı. Bu kongrede milletlerarası bir posta birliğinin kurulması kararlaştırıldı. 1878’de bu teşkilat Evrensel Posta Birliği (UPU) ismini aldı. Birliğin çalışmalarına paralel olarak 1878’de para havalesi, 1885’te paket postası 1920’de posta çekleri, 1947’de ödemeli paketler, 1957’de ise banka havalesi konularında milletlerarası anlaşmalar yapıldı. Teşkilat 1948’den bu yana Birleşmiş Milletlere bağlı bir uzmanlık kuruluşu olarak çalışmaktadır.

  Hızla ilerleyen teknoloji sayesinde posta teşkilatı günümüzde uçak, tren, araba ve gemilerden faydalanarak gönderilen şeyleri zamanında yerine ulaştırmaktadır
 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye

  Posta bir mektup,eşya,para gibi bazı şeyleri bir yerden başka bir yere ileten ve devlet kontrolünde olan kuruma denir ilk posta milattan önce 2000 yıllarında görülmektedir.
+ Yorum Gönder