+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Edebiyat'ta şive nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Edebiyat'ta şive nedir
  EDEBİYAT'TA ŞİVE NEDİR

  ŞİVE NEDİR ?


  Şive: Konuşma tarzı. Aksan. Bir dilin bölgesel söyleniş tarzı.

  Bir dil veya lehçenin daha az konuşma farkları gösteren ve bölgeden bölgeye veya şehirden şehire değişebilen küçük kollarına denir.

  Şivenin sebepleri fonetik ve morfolojik, folklorik farklılıklardır. Bir şivede en eski dil yapılarından, komşu dillerden öğeler bulunabilir. Coğrafik şartlara göre halkın gırtlak yapısı eski dilin seslerine aşina olabilir.

  Gitmek örneğinde:
  -Karadeniz: cideyrum.
  -Ege: gidiyom.
  -Trakya: gitcem, örneklerindeki gibi.

  Lehçe ile şive karıştırılmamalıdır.
  Lehçe, bir anadilin koludur. Türkçenin belli başlı şiveleri Ege, Orta Anadolu, Trakya, Karadeniz, Rumeli, Doğu, Güneydoğu ağızlarındadır.

  Şivelerde dilbilgisi kuralları yoktur. Bölge kültürünü, yöre özelliklerini taşır. Dilde, özellikle konuşma dilinde tekdüzeliği kaldıran, empati uyandıran bir yanı vardır. Sakıp Sabancı merhum, şivesini hiç değiştirmemiş, bir şive simgesidir.
 2. Meryem
  Bayan Üye

  türkiyede karadeniz ,ege,güneydoğuda çok farklılık gösterir şiveler bir dilin, konuşulduğu sınırlar içinde, bölgelere ve değişik kültür düzeylerine göre söyleyiş özelliği yada tarzına deniliyor şive
+ Yorum Gönder