+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Yezidilerin peygamberi kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. GÜLNUR
  Devamlı Üye

  Yezidilerin peygamberi kimdir
  Yezidilerin Peygamberi Kimdir?

  YEZİDİLİK


  yezidi.jpg
  Yezidilik inancı genelde İslam’da ki Hz. Hüseyini şehit eden Muaviye oğlu Yezit ile karıştırılır halbuki Yezidilik bambaşka bir dindir. Yezidilik orta doğuda doğmuş ve Suriye, Türkiye, İran, Gürcistan ve Ermenistan gibi ülkelerde görülmektedir. Yezidilik daha çok Kürt halkı tarafından benimsenmiş, buradan göç eden insanlar tarafından Avrupa’ya da taşınmıştır. Sayıları www.alasayvan.net tam olarak bilinmese de 1 Milyon civarında oldukları tahmin edilmektedirler.

  Yezidilik inancının öncüsü Şeyh Adiy’in Adaviler (Adaviyye) tarikatıdır. Yezidilerce, Yezidi inanç sisteminin kurucusu ve peygamber olarak kabul edilen Şeyh Adiy Bin Musafır, aslında Kadiri tarikatının kurucusu Abdülkadir Geylani ile birlikte İslam alimi İmam Gazali’den ders almış; Müslüman inançlı bir sufi olarak kabul edilmektedir. 1072 yılında Lübnan’da Baalbek’te doğan Şeyh Adiy, 1116 yılındaki Mekke’ye hac ziyaretinden sonra öldüğü 1162 yılına kadar Laleş Vadisi’ndeki (Kuzey Irak’taki Duhok İli‘nin yaklaşık 29 km. doğusunda, Musul’un da 57 km. kuzeyindedir) eski bir Hıristiyan manastırını dergaha çevirerek mürit yetiştirmiştir. Adiy bin Musafir 1162 yılında öldüğü zaman Laleş’teki dergahına gömülmüş ve türbesi hac ziyareti için gelinen tapınağa dönüştürülmüştür.

  Yezidilik dininde dünya sonsuz olarak kabul edilir. Dünyayı yaratan tanrı onu asla yıkmayacaktır. Doğanın korunmasını ve doğaya saygıyı benimserler. Yezidilikte günde üç defa güneşe dönerek ibadet yapılır. Çarşamba gününü dinlenme günü olarak kabul ederler çünkü, Melek Tavus’un yaratıldığı gün, ilk iki insanın yaratıldığı gün ve Şahid bin Car’ın meydana www.alasayvan.net geldiği gündür Çarşamba günüdür. Sonradan Yezidi olmazsınız. Şeytan’ın adını telaffuz etmeyi haram kabul ederler.

  1415 yılına kadar unutulan ancak bu tarihten itibaren taraftar kazanmaya başlayan ve bilahare Yezidilik adını alan Şeyh Adiy’in öğretisinin öncülü olduğu bu yeni dinin sembolü, tavus kuşudur. Yezidilik inancında Tanrı, dünyanın koruyucusu değil sadece yaratıcısıdır. O, faal değildir ve dünya ile ilgilenmemektedir. Tanrı iradesinin faal ve yürütücü uzvu, Tanrı’nın ikinci şahsiyeti olan “Melek Tavus”tur. Melek Tavus, bir iyilik tanrısıdır. Yezidiler şeytana, tövbe etmesi sebebiyle Tanrı tarafından bağışlanan gözden düşmüş bir melek olarak bakarlar. Yezidiler, dışarıdan anlaşıldığı manada ne cehenneme, ne cehennem azabına ne de şeytana inanırlar.

  Yezidi inancına göre; ruh, ölümden sonra başka gövdelere geçerek varlığını sürdürmektedir. Güneş, ay ve yıldızlar ışık saçtıklarından dolayı kutsaldır. Çünkü Melek Tavus da bir ışık kaynağıdır. “Tanrımız şeytanın adını ya da onu anımsatan sözcükleri zikretmek yanlıştır” diye buyrulduğundan Yezidiler, Tanrı-melek mertebesine koydukları “Şeytan”ın adını anmadan, onun için “İsmi güzel melek” derler.  Eklenti Eklenti  

 2. Esma
  Devamlı Üye

  Kutsal kitapları ''Mushafa Reş, Kitab el Celve'' olan Yezidilik bir diğer adı Ezidilik olarak bilinmektedir. Ayrıca Yezidilik çoğunlukla Kürtçe konuşulmakta ve etnik-dinî bir topluluğa sahip olduğu bilinmektedir.
 3. Muhammed
  Özel Üye
  Yezidilerin Peygamberi Kimdir?

  Yezidilerin Peygamber olarak nitelendirdikleri kişi Şeyh Adiy'dir.

+ Yorum Gönder


yezidilerin peygamberi,  yezidilerin peygamberi kimdir,  yezidilerin haram saydıkları,  yezidilerin sembolü