+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Batınilik nasıl doğmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. GÜLNUR
  Devamlı Üye

  Batınilik nasıl doğmuştur
  Batınilik nasıl doğmuştur

  BATINİLİK

  Batınilik.jpg

  Batınîler Irak’ta ortaya çıkmıştır. Bilâhare, Hindistan, Pakistan, İran ve Afrika’nın bazı bölgelerinde tutunmuştur. Bu mezhep sahiplerince din perdesi altında saltanat yolu açılmaya çalışılmış ve sonunda İbn-i Meymun’un torunlarından Ubeydullah isimli birinin başkanlığında bir devlet kurulmuş ve bu devlet bilâhare Şam’dan Fas’a kadar genişleyerek İmparatorluk haline gelmiştir. 270 sene hüküm sürdükten sonra, hicri 567 senesinde yıkılmıştır.

  Bu mezhep, İslâmiyet’ten önce yayılan ve halkın malını, sahip olduğu her şeyini, hattâ kadınlarını dahi ortak kabul eden, sözde eşitliği ve genel barışı uygulama iddiasında olan Mezdek isimli bir sapığın ortaya attığı fikirlerden çokça etkilenmiştir.
 2. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye

  Bütün mezhepler ayrı ayrı kişilerin din konusundaki veya başka bir konudaki fikir ayrılığından meydana gelmiştir bu türde daha çok mezhep vardır Batınilik mezhebi de bu tür fikir ayrılıklarından ortaya çıkmıştır çıkış yerleri de Irak'dır.
+ Yorum Gönder


batınilik nedir faaliyetleri nelerdir