+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Zabıtanın görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Zabıtanın görevleri nelerdir
  ZABITA'NIN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ

  Belediye Zabıtasının görevleri ana başlıklar halinde şunlardır:

  -Tüketicinin korunması kanununa göre yapılan çalışmalar,

  -Zabıta Amirliğine gelen vatandaş şikayetlerinin değerlendirilmesi

  -Semt pazarı ve diğer gıda maddeleri alış verişi yapılan müesseselerin denetimi

  -Çevre koruma kanununun yüklediği sorumluluklar .


  zabıtanın gorevleri.jpg

  -İlçe sağlık müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen denetim çalışmaları

  -Gayrisıhhi müesseselerin denetlenmesi

  -Gayrisıhhi müesseseler dışındaki müesseselerin denetlenmesi

  -Kaçak ilan ve reklamın önlenmesi

  -Seyyar satıcılarla mücadele

  -Ana arter ve yol meydan işgallerinin kaldırılması ve kontrolleri

  -Dilencilerle mücadele ·

  -Ana arter ve yol meydanlarda trafik park düzenlemesi yapmak.

  -Kaçak et denetimleri

  -Kaçak inşaat ve gecekondu denetimi

  -İmar kanunun yüklediği sorumluluklar

  -Ana arterlerde kazı çalışmaları denetimi ve kontrolü

  -Yoksulların, yaşlıların ve asker eşlerinin memleketlerine sevklerinde yardımcı olunması 2. Esma
  Devamlı Üye

  Hemen hemen her gün karşılaştığımız zabıtaların görevlerini birazda olsa öğrenmişizdir. Genellikle zabıtalar toplum içinde dolaşarak neler olup bittiğini ve kavgaların çıkmasını önlemektedir. Bir diğeri ise arabaların hız kontrollerini yapmaktadır.
 3. Muhammed
  Özel Üye
  Zabıtanın Görevleri Nelerdir?

  - Zabıtalar gıda ürünleri satılan dükkan ve alanlarda gerekli denetim ve kontrolü yaparlar
  - Zabıta şubelerine yapılan şikayet, istek vb. değerlendirirler.
  - İzinsiz reklam, broşür ve afiş dağıtımını denetlerler.
  - Ruhsat almadan satış yapan seyyar satıcılar ile mücadele ederler.

  Bu ve bunlara benzer daha birçok görevi yerine getirmekle sorumlu olan zabıtalar. Her ilin veya ilçenin belediye'sine bağlı olarak görev yaparlar.

+ Yorum Gönder