+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Batınilik Nedir? Ve Hasan Sabbah Kimdir ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Batınilik Nedir? Ve Hasan Sabbah Kimdir ?
  Hasan sabbah kimdir


  İslam Dünyası’nda, Kuran-ı Kerim ayetlerinin görünen manalarının yanı sıra gizli anlamlarının da olduğunu ileri sürerek, ayetleri kendilerine göre yorumlayan akıma “Batınilik” denir. Hasan Sabbah’ın görüşleri etrafında oluşan akım Fatımiler tarafından desteklenmiştir. Liderleri Hasan Sabbah Kazvin bölgesindeki Alamut Kalesi’ni kendisine merkez yapmış ve fedaileri aracılığıyla Nizamülmülk’ün de aralarında bulunduğu birçok devlet adamını gizlice (suikast) öldürtmüştür. Melikşah döneminde güçlenen hareket ortadan kaldırılmak istenmiş ancak Melikşah’ın ölümü üzerine başarılı olunamamıştır.13. yüzyıl ortalarına kadar etkili olan hareket 1256’da Moğol hükümdarı Hülagü Han tarafından Alamut Kalesi’nin yıkılması ile ortadan kalkmıştır.  Hasan e Sabbah ( Farsça : حسن صباح / Hassan-e Sabbah , Arapça : حسن الصباح / Hasan AS-Sabbah , 1050S-1124) bir İran Nizari misyoner [ 1 ] [ 2 ] bir topluluk dönüştürülmüş geç 11. kalbinde yüzyılın Elburz kuzey Dağlar İran . Yer denilen Alamut ve eski kralı bağlandı Deylem'i . O, üyeleri bazen olarak adlandırılır bir grup kuruldu Hashshashin veya Assassins İran dışında saldırganların korumak için.


 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Batıniler, Kuranı Kerimde yazan ayet ve surelerin görünürde ki anlamaları dışında başka anlamı da olduğunu yani gizli anlam taşıdığını ve bu anlamaları kendilerinin çözdüğünü düşünürler. Batıniler bu ayetlere kendilerine göre yeni anlamlar verirler.
+ Yorum Gönder