+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Ziraat Mühendisi Nedir? Görevleri Nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ziraat Mühendisi Nedir? Görevleri Nelerdir?

  Ziraat Mühendisi Nedir


  Ziraat Mühendisliği tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlara karşı savaşım yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım alanlarında uğraş veren mühendislik dalıdır.

  Bitkisel üretim;
  Kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi alanında bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

  Hayvansal üretim;
  Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi ve beceriye sahip kişidir.

  Tarım teknolojisi;
  Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretimin projelendirilmesi alanında bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Ziraat Mühendisinin görevleri sağlıklı meyve ve sebze yetişmesini sağlamak ve üretim yapılacak toprağın analizini yapmaktır. Öncelikle üretim yapılacak olan toprağın veriminin ne kadar sağlıklı olacağının analizini yapmak ve üretim için toprağın verimini artırmaktır.
+ Yorum Gönder


ziraat mühendisinin görevleri nelerdir ,  ziraat mühendisin görevleri,  ziraat mühendislerinin görevleri kısaca,  ziraat mühendisi nedir görevleri nelerdir