+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Sure Ne Demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sure Ne Demektir
  sure ne demektir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Sure Ne Demektir Sure Hakkında Bilgi

  Kur'an'ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.İki veya daha fazla ayetin bir araya gelmesiyle oluşan bölümlere sure adı verilir.  islam dininin kutsal kitabı olan Kur’an’da ayetlerden meydana gelen 114 bölümden herbirine verilen isimdir. Sözlük anlamı yüksek rütbe, şeref, yüksek olarak yapılmış bina demektir.

  Sureler uzunluk ve kısalıklarına göre 4e ayrılır
  1. En uzun yedi sureye (ikinci Bakara suresinden başlayarak, dokuzuncu Tevbe suresine kadar olanlara) Seb’üt-tıval (en uzun yedi sure) denir.
  2. Ayet-i kerime sayıları 100 civarında olanlara El-Miun,
  3. Ayet-i kerime sayısı 100ün altında olanlara El-Mesani denilmiştir.
  4. namaz sureleri diye isimlendirilen sureler, Kuran-ı Kerim’in son 10 suresidir.

 3. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye
  Din ile ilgili bir terimdir genellikle Kuranda besmele ile birbirinden ayrılan kısımlara denir bir besmelenin başından başlayarak yeni besmelenin başlangıcına kadar olan kısımdır.
+ Yorum Gönder