+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Doğal çevre Ne Demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğal çevre Ne Demektir
  doğal çevre ne demektir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Doğal Çevre

  İnsanların sürekli yaşadıkları, insanların diğer canlılarla karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler, ırmakların bulunduğu çevreye doğal çevre denilmektedir.
  Ekosistem'de, bir alandaki canlı organizmalar ve cansız varlıkların hepsinin birden oluşturduğu sistemdir. Doğal çevre ekosistemin temel bileşenlerinden biridir.

  Doğal Çevre.jpg

  Ekosistem'in temel bileşenleri nelerdir?

  1- Üreticiler (Ototroflar)

  2- Tüketiciler (Hetotroflar)

  3- Ayrıştırıcılar (Saprofitler)

  4- Doğal çevre

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Doğal çevre, canlıların birbiri ile etkileşim halinde olduğu dış çevrenin yani doğal olarak oluşmuş olan yerlerdir. Kısaca insanlar ile kültürün dışında kalan fizyolojik, biyolojik ve sosyolojik çevredir.
+ Yorum Gönder