+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Şizofren Ne Demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Şizofren Ne Demektir
  şizofren ne demektir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Şizofren Ne Demektir Hakkında Bilgi

  Şizofreni; düşünüş, duyuş ve davranışlarda önemli bozuklukların görüldüğü, hastanın kişiler arası ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaşarak kendi dünyasında yaşadığı, genellikle gençlik çağında başlayan bir ruhsal hastalıktır.


  Şizofreni kelimesi, Yunanca ayrık veya bölünmüş anlamına gelen "şizo" (schizein, Yunanca: ) ve akıl anlamına gelen "frenos" (phrn, phren- Yunanca: , -) sözcüklerinin birleşiminden gelir.
  Anlatılmak istenen kişinin iki kişilikli olması değil, aynı anda iki farklı gerçekliğe inanmasıdır. "Gerçek gerçeklik" normal, sıradan bir insanın algılamasına denk düşerken, "ikinci gerçeklik" sağlıklı bir insanın anlayamayacağı, çoğu kez belli bir sisteme dayalı bir gerçekliktir.

  Şizofreninin ömür boyu görülme sıklığı genel nüfusta %0,5-1'dir. Ancak kan bağı olan akrabaları arasında şizofreni hastaları bulunanlarda, şizofreni görülme sıklığı genel toplumdan daha yüksektir. Şizofrenide genetik faktörlerin rolü iyi tanımlanmış olmakla beraber, bu hastalık yalnızca kalıtımsal faktörlerin değil, birçok koşulun bir araya gelmesi ile oluşur. Yani şizofreni genetik ve çevresel faktörlerin rol aldığı oldukça kompleks bir hastalıktır.

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Şizofren bir insan hastalığı başladığında çevresinde ki insanlara karşı hep öfkeli olur ve onların onun hakkında konuştuğuna onunla ilgili bişeyler planladıklarına ve ona zarar vereceklerini düşünür hep. Şizofreni hastalığı genelde genç yaşlarda çıkar ama bu hastalığın anlaşılması aylar alabilir.
+ Yorum Gönder