+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Fütüvvet Ne Demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Fütüvvet Ne Demektir
  Fütüvvet nedir

  (Arapça: فتوت) Tasavvufta bir akım, Dinî ve mesleki birlik, esnaf teşkilatı[1] veya Anadolu'da 13. yüzyıldan bu yana görülen örgütlenmiş zanaatçılar ve esnaf birlikleri[2].

  Kelime yapısı


  Fütüvvet fetâ kelimesinden gelmektedir. Fetâ yiğit, fütüvvet yiğitlik demektir. Fütüvvet, yiğitlik anlamına meslekî bir organizasyon; meslek teşkilatı olarak gelmektedir. Tasavvufî yönü olan bir meslek teşkilatıdır. Kaynağı şundan kaynaklanmaktadır; Sûfileri, tarikat erbâbını, dervişleri, tekkeye devam eden müridleri umûmiyetle, beleşçilikle itham etmişlerdir, oysa sûfiler, kendi emeğini biçmek fikrinde olan kimseler olarak görülmektedir.
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  Arapça olduğu ve "feta" kelimesinden türemiş bulunduğu görülür. şöyle anlamları vardır Dostlara afv ve safh ile muamele, Yiğitlik. Cömertlik. Lütuf ve ihsankarlık
+ Yorum Gönder