+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Emperyalizm Ne Demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Emperyalizm Ne Demektir
  emperyalizm ne demektir kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Emperyalizm Ne Demektir

  EMPERYALİZM

  Emperyalizm veya yayılmacılık, bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır. Etkileyen devlet, etkilenen devletin kaynaklarından "yararlanma" hakkına sahiptir.

  Diktatörlük gücü, merkezî hükümet, keyfî yönetim metotları anlamına gelmektedir. Bu kullanımının dışında Fransa’da 1830’larda Napolyon imparatorluğuna hayranlık duyanları nitelemek için, 1848’den sonra ise III. Napolyon’un kötü yönetimini ifade etmek için kullanılmıştır. Emperyalizm kavramının kullanımı 1870’lerde İngiltere’de yaygınlaşmıştır.

  Çeşitli kaynaklar emperyalizmi aşağıdaki şekilde tanımlar:
  Bir ülkenin topraklarını genişletmesi
  Bir ulusun veya toplumun başka bir ulusu veya toplumu vergiye bağlaması
  Bir ulusun veya toplumun başka bir ulus veya toplumun topraklarındaki kaynaklarından yararlanması
  Bir ülkenin veya toplumun başka bir bölgeye kendi kültürünü yayması ve oranın halkını köle olarak kullanması

+ Yorum Gönder