+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Çekim eki ne demek tanımını Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Çekim eki ne demek tanımını
  Çekim eki ne demek tanımını

  Çekim Eki:
  Türkçe'de bir ismin sonuna gelip kelime kökü ile anlam bakımından ilişkili yeni bir kelime oluşturan ektir.Basit yapılı bir kelime başına gelirse yapısını değiştirmez.Sadece çekim eki alan isimler basittir.

  Kip:
  Dilbilgisinde fiilin kök veya gövdelerinin zaman ve şekillere göre girdikleri kalıplara denir. Türkçe'de bütün fiiller, iki büyük kipte toplanır. Bunlar Haber (bildirme) kipleri ve dilek kipleridir.
  Bir fiilin (eylemin) yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını haber verirler. Haber kiplerinin ekleri fiil köklerine zaman kavramı kazandırırlar. Bunlara zaman kipleri de denir. Ekleri: -acak, -(a)r, -di, -miş, -yor olan zaman kipleri beşe ayrılır:

  Gelecek zaman

  Türkçe'de -acak, -ecek ekleriyle oluşturulur.
  Örnek: anlat-acak-sın
  Geniş zaman
  Türkçe'de -(a)r ekiyle oluşturulur.
  Örnek: tıka-r-sın, sor-ar
  Görülen geçmiş zaman
  Türkçe'de -dı, -di ekleriyle oluşturulur.
  Örnek: gir-di-m örnek: yap-tı-m örnek: Ödevimi daha dün yaptım örnek: Ömer'i bir kaç gün önce parkta gördüm
  Öğrenilen geçmiş zaman
  Türkçe'de -mış, -miş ekileriyle oluşturulur.
  Örnek: al-mış-sın
  Şimdiki zaman
  Türkçe'de -yor ekiyle oluşturulur.
  Örnek: yap-i-yor-lar
  İstenilen veya tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Bu kiplerde açıkça bir zaman ifadesi bulunmaz. Ekleri: -meli, -se, -e ve eksiz emir haliyle birlikte dilek kipleri dörde ayrılır:
  Emir kipi
  Emir kipinin eki yoktur. Emir kipinde çekilen bir fiilde yalnızca fiil kökü ve şahıs eki bulunur. Bütün dillerde bu kip, âcil durumlarda da kullanıldığından fiilin en kısa şeklidir. Örnek: gel, gel-sin, gel-iniz; git, git-sin, gid-iniz
  Sayfanın başlığı=== Dilek-şart kipi === Türkçe'de -sa, -se ekileriyle oluşturulur.
  Örnek: gül-se, git-seyap-sa-uyu-sa-sev-se g
  Gereklilik kipi
  Türkçe'de -malı, -meli ekileriyle oluşturulur.
  Örnek: düş-meli, git-meli
  İstek kipi
  Türkçe'de -a, -e ekileriyle oluşturulur.
  Örnek: gel-se, gid-e
  Çekimli fiiller
  Kip eki almış bir fiilin altı şahısta söylenmesi veya yazılması demektir. Çekimli bir fiillerde sırayla şu üç bölüm bulunur
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  ismin sonuna geldiğinde yeniö bir kelime oluşturan ektir yada ad ve eylemlerin kök ya da gövdelerine kişi kavramı vermek için getirilen eklere denmektedir
+ Yorum Gönder