+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Mani nedir kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Betul
  Devamlı Üye

  Mani nedir kısaca

  Mani nedir kısaca


  Mani, başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türüdür. Çoğunlukla 7 heceli dört dizelik bir bendden meydana gelir. Ama dizeleri 4-5-8-10-14 heceli kalıplarla söylenmiş maniler de vardır. Birinci, ikinci dördüncü dizeler birbirleriyle kafiyeli, üçüncü dize serbesttir. Yani kafiye dizilişi aaxadır. Aaaxa düzeninde maniler de var. İlk iki dize hazırlık dizeleridir. Son iki dize ile anlam bağlantısı yoktur. Asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir. Maniler çok çeşitlidir. En çok kullanılanlar düz ya da tam mani, kesik mani, cinaslı mani, yedekli mani, artık mani’dir

 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  aslında iki anlamı var bir şeyin gerçekleşmesini, olmasını, yapılmasını engelleyen şeye deniliyor diğer yandan dörtlikler halinde söylenen bir çeşit şiir olarakta tanımlanabilir
+ Yorum Gönder