+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Çözelti nedir kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Betul
  Devamlı Üye

  Çözelti nedir kısaca

  Çözelti nedir kısaca bilgi

  Bir maddenin diğer bir madde içerisinde moleküler seviyede homojen olarak dağılmasıyla meydana gelen karışım

  Çözeltilerin çözücü ve çözünen olmak üzere iki bileşeni vardır. Genellikle bu iki bileşenden miktarca fazla olanına çözücü, diğerine ise çözünen denmektedir. Bileşenlerin miktarlarının birbirine yakın olduğu durumlarda çözücü-çözünen ayrımı keyfidir. Bu durumda bileşenden söz etmek daha yerinde olur. Çözeltileri, bileşiklerden ayıran en önemli özellik çözeltinin, homojenliği kaybolmaksızın, bileşiminin belli sınırlar içinde değiştirilebilmesidir. 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  çözelti bir çözüneni ve bir çözeni olan iki yada daha fazla maddenin bir araya gelmesi ile oluşan sulu karışımlara denemektedir
+ Yorum Gönder