+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Şafilik mezhebi nedir kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Betul
  Devamlı Üye

  Şafilik mezhebi nedir kısaca
  Şafilik mezhebi hakkında bilgi

  İmam-ı Şafii’nin (Hicri 150 (M.S. 767), Gazze – Hicri 204 (M.S. 820), Kahire) kendi usulüne göre şer’i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola Şafii Mezhebi denir. Ehl-i sünnet itikadında olan müslümanlardan, amellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara Şafii denir. Şafiilik olarak da anılır. Şafii mezhebi dört sünni fıkıh mezhebinden birisidir.  Şafilik Mezhebi Nedir Kısaca

  Şafilik, İslam dininin bir mezhebidir. Kelime anlamına bakacak olursak eğer, Allah'ın isimlerinden biridir. (Şafi)

  İmam-ı Şafi'nin kendi yöntem ve usullerine göre şer'i delillerden ortaya çıkardığı hükümlere ve gösterdiği tarikata Şafii Mezhebi denir. Ehli Sünnet itikadında olan Müslümanlardan ibadet ve diğer işlerini Şafi mezhebinin kurallarına göre yapan kişilere Şafii denmektedir.

  Ayrıca Şafiilik dört büyük İslam Hukuku mezhebinden bir tanesidir. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Şafilik dört mezheplerden birisidir. bu mezhebin öncüsü İmam-ı şafiidir. bu mehzepte olan kimseler mezhebin öncülerinin yaptıklarını örnek alarak ibadet ederler.
+ Yorum Gönder


şafilik nedir kısaca,  şafilik nedir,  safilik,  safilik nedir,  şafilik mezhebi nedir kısaca,  safilik nedir kısaca