+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Kontrolsüz Hücre Bölünmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kontrolsüz Hücre Bölünmesi








  Kontrolsüz Hücre Bölünmesi

  Canlılarda hücre bölünmesi hücrenin ve organizmanın kontrolü altın-da meydana gelir. Bu kontrol hormonlar yardımıyla sağlanır. Her dokuda bu-lunan hücrelerde meydana gelen bölünme o dokunun görevine bağlıdır. Bazı dokularda hücre bölünmesi çok hızlı olduğu halde bazılarında yavaştır. Bir organ ya da dokudaki hücre bölünme programı bozulur ya da hücre bölünme hızı birdenbire artarsa gereğinden fazla sayıda hücreler oluşur. Bu hücrelere kanser hücreleri, oluşturdukları kitleye de tümör (ur) denir. Kanserli hüc-reler organizmanın kontrolünden çıkmış kendi bağımsız programını uygula-yan hücrelerdir. Yapı ve davranış bakımından farklılık gösterirler. Bu tip hücrelerde çekirdek iri, DNA ve RNA belli bölgelerde dengesizdir. Kromo-zomların belli noktalarda şifrelerin değişmesi ya da yapısal olarak bozulması söz konusudur. Bu durum fizyolojik bozukluklara sebep olur. Bu bozukluk-ların en önemlilerinden biri de hızlı mitoz bölünme olayıdır. Kanserli hücre-lerde mitoz bölünme programsız ve kontrolsüz bir şekilde meydana gelir. Bu olay canlının işlevsel ve yapısal dengesini de bozar. Tümör geliştiği noktada kalarak etrafa yayılmamışsa iyi huylu tümör denir. Bunlar fazla zararlı de-ğildir. Tedavi edilebilir. Eğer tümör bulunduğu yerde kalmayıp kan ve lenf yoluyla yayılıyorsa bunlara kötü huylu tümör denir. Erken teşhiste tedavi edilebilmektedir. Geç kalınmışsa tedavisi çok zor ya da olanaksız olmaktadır








 2. Zarafet
  Üye





  Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Her hücrenin belli bir bölünme sayısı vardır. Sağlıksız hücreler kontrolünü kaybeder ve zamansız bölünürler, bu hücreler genelikle kanserli hücrelerdir.




+ Yorum Gönder


kontrolsüz hücre bölünmesi nedir,  kontrollü hücre bölünmesi nedir,  kontrolsüz hücre bölünmesi,  kontrollü ve kontrolsüz hücre bölünmesi