+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Bilgi Eskiden kabul gören gözde meslekler nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Bilgi Eskiden kabul gören gözde meslekler nelerdir?
  Eskiden kabul gören gözde meslekler nelerdir?


  comlekcilik
  Çömlekçilik

  esanscilik
  Esansçılık

  hasircilik
  Hasırcılık

  kasikcilik
  Kaşıkçılık

  kececilik
  Keçecilik

  kececilik-Kafkas_kecesi
  Keçecilik- Kafkas Keçesi

  kosumculuk
  Koşumculuk

  nalbantlik
  Nalbantlık

  sedefkarlik-sedefcilik
  Sedefkarlık Sedefçilik

  semercilik
  Semercilik

  tas-isciligi
  Taş İşçiliği

  Urgancılık

  zembilcilik
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Vezir-i Azam:Padişahtan sonraki en yetkili devlet adamıdır. Padişahın mührünü taşırdı.Bugünkü başbakandır.
  Vezir:Sadrazamdan sonraki en yetkili kişidir. Sadrazamın verdiği görevleri yapardı.
  Kazasker: Anadolu ve Rumeli'de olmak üzere iki ayrı kazasker bulunurdu. Adalet işlerine bakardı. Ayrıca kadı ve müderrislerin atamasını ya da görevden alma işini yapardı. Bugünkü yargı görevini yaparlardı.
  Defterdar:Anadolu ve Rumeli'de iki ayrı defterdar vardı. Rumeli'deki baş defterdardı. Maliye işlerini yapardı. Bugünkü Maliye bakanlığı görevini yürütürdü.
  Nişancı:Tapu,kadastro,fethedilen yerleri gelirlerine göre deftere kaydetmek işlerini yürütürdü.
  Şeyhülislam:Devlet'te iken verilen kararların İslam'a uygun olup olmadığına karar verir, bu karara fetva denirdi. Sadrazamla eşit rütbedeydi.
  Kaptan-ı Deryaonanma ve denizcilikle ilgili işlerden sorumludur. İstanbul'dayken Divan toplantılarına katılırdı.

  Divan-ı Hümayun 2.Mahmut dönemi'de kaldırılarak yerine nazırlıklar(bakanlıklar)kuruldu.


  MUSAVVİR: tasvir edenler
  NAKKAŞLAR: süsleme yapanlar
  ZERGERAN: kuyumcular
  SİMKEŞHAN: gümüş işlemeciliginin yapıldıgı yer
  ZERGUDAN: altın işleyen
  PİSTUNDUZAN: kürkçüler
  ZERNİŞANİ: altınla süsleme yapanlar
  KUFTEGERAN: maden üzerine süsleme yapanlar
  ŞİMŞİRGERAN: kılıçcılar
  KARTGERAN: bıçakcılar
  SİPERDUZAN: kalkancılar
  ÇİLİNGERAN: anahtar ve kilitci
  KAZGANYAN: kazancılar
  ABA-I BAFAN: yün dokumacıları
  KAŞ-İGERAN: çiniciler
  CAMGER: camcılar
  HAKKAK: oymacılar
  KAZZAZLAR: ipekçiler
  DÜZ: terziler
  MİŞGER: bakırcılar
  KALIÇECİ: halıcı
  ZİHGİRCİ: okun arkasında parmagını taktıgın yüzük
  HALLAÇ: pamuk yün didici
  MÜCELLİT: ciltci
  MIKRIPHAN: sazcı

+ Yorum Gönder


geçmişte kabul gören meslekler,  eskiden ve günümüzde kabul gören meslekler,  geçmişte en çok kabul gören meslekler nelerdir,  geçmişte kabul gören meslekler nelerdir ,  eskiden kabul gören meslekler,  eskiden kabul gören mesleklerle günümüzde kabul gören meslekler