+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Bilgi Mancınık nasıl yapılır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Bilgi Mancınık nasıl yapılır?
  Mancınık nasıl yapılır?

  Kırılmadan eğilebilen bir sopa bul. Yani yaş ağaç.
  Bir ucunu sabitle. Diğer ucuna da fırlatacağın cismi tutturacak düzenek yap. Ve bu ucundan gerdirerek sopayı eğ ve aniden bırak.

  Bunun devri geçti en iyisi top yap.
  Çok uzaktaki bir camı kırmak amacıyla soruyorsan mancınık da fena değil. 2. Gezgin
  Yeni Üye

  Bilgi Mancınık nasıl yapılır

  Mancınık nasıl yapılır.jpg

  Mancınığın yapılışı: Yaylanma gücüne dayanan bir mekanizmadır Sağlam ve paralel iki kiriş arasına elastiki bir şekilde örülmüş ip demeti yerleştirilip, daha sonra tam merkezine bu ipin, gerilmesini sağlayan bir kol takılır İpi germek için bu kol çevrilir Kolun bir ucuna kaşığa benzer bir kepçe yerleştirilir Bu kepçenin içerisine uzağa atılmak için çeşitli malzemeler konur İpi geren ve yatay durumda bulunan kol bırakıldığı zaman gerili ve bükülü ip hızla açılmaya başlayınca kol itilir Ucundaki malzemeler 600-1000 metreye kadar uzağa fırlatılır
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Mancınık nasıl yapılır


  Mancınık, orta çağda kuşatmada duvarları hasara uğratmak için kullanılan bir kuşatma makinesidir..

  İslâm adına büyük bir imparatorluk kuran Araplar, muhasara savaşı tekniği hakkında çok az bilgiye sahiptiler. Bununla beraber Müslümanların Bizans'ta ve Sasani İran'da kullanılan usulleri almaları çok sürmedi15. Bir muhasara silahı olan mancınıkla Müslümanlar ilk defa Hz. Peygamber döneminde vuku bulan Hayber kuşatmasında karşılaşmışlar ve burada ele geçirdikleri mancınığı diğer kalelerin düşürülmesinde kullanmışlardır. Mancınık ikinci defa Taif muhasarasında kullanılmıştır. Müslümanlar tarafından zamanla yenilenilerek geliştirilen mancınık; komutanların şehirlerin kuşatılmasında ve surların yıkılmasında vazgeçemedikleri bir silah olmuştur16.

  Emevîler ve Abbasîler döneminde muhasaralarda mancınıkdan başka arrade, debbâbe, kebş adını taşıyan ağır silahlar kullanılmaya başlanılmıştır17. Abbasîler döneminde yanar petrol atan(ateş kıtaları, naffâtûn) birlikleri ile takviye edilen orduda; mancınık ve kale kapılarını kırmada kullanılan şahmerdan vs.nin de içinde bulunduğu kuşatma alet ve edavâtının çalışmasından sorumlu mühendisler de vardı18.
  Muhasara usullerinin gelişmesinde Haçlı seferlerinin önemli bir yeri vardır19. Haçlı seferleri, şehir ve kale kuşatmaları ile ilgili bir takım teknik ve usullerin gelişip kemâle ermesine yataklık etmiş bir olaylar zinciridir. Bu gelişmeler, daha çok düşman siperlerine ve müdafaa hatlarına yer altından yaklaşabilmek için "sıçan yolları" kazmak ve "lağm"lar (yer altı tünelleri) açmak, mancınık ve şahmerdan kullanmak, çeşitli yanar-tutuşur ecza ve maddeler ile patlayıcı maddeler tatbik etmek gibi kuşatma taktikleri ile ilgili yeniliklerdir20.
  Selçuklular zamanında mancınık yapımında ve kullanımında önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Malazgirt kalesi muhasarasında (1040-1063) kullanılan bir mancınık 60 libre21 taş fırlatabiliyor ve dörtyüz kişi ile hareket ettirilebiliyordu. Bundan başka Selçuklular arrade, çarh (ağır ok fırlatan alet) ve neft atan cihazlar da kullanmışlardır22.
  Eyyubîler döneminde yukarıda sayılan silahlarda önemli gelişmeler olmuş; neftçilikte el bombaları kullanılmaya başlanmıştır. Eyyubîler bilhassa neft ve lağımcılık sayesinde önemli başarılar elde etmişlerdir23. Barutun muhasarada kullanılmaya başlaması en önemli gelişmelerden biridir. Lağımlarla surların altına yerleştirilen barutun patlaması, kuşatılanların gücü üstünde çok olumsuz bir hava meydana getirmiştir24. Barutun bu şekilde doğrudan kullanımı dışında top ve ateşli silahlarda kullanılmaya başlaması ise, savaş teknolojisini esastan değiştirecek bir ihtilâl niteliğinde idi.

 4. Buğlem
  Devamlı Üye
  Mancınık, eskiden genelde bir savaş aracı olarak kullanılırdı ancak günümüzde bu bir tür oyuncak gibi görülür. Eski çağlarda top icat edilmeden önce savaşlarda mancınıkın üzerine taş, çivi, ok gibi savaş silahları konularak düşmana fırlatılırdı.

+ Yorum Gönder


mancınık nasıl yapılır,  mancınık nasıl yapılır resimli anlatım