+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda 7. Sınıf Cümlede Anlam Testleri ve Cevapları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  7. Sınıf Cümlede Anlam Testleri ve Cevapları
  7. Sınıf Cümlede Anlam Testleri ve Cevapları


  1. 1. Ümidini kaybeden insan her şeyini yitirmiş sayılır.

  2. Ümit etmek, çalışmayla birleşirse kişiyi başarıya ulaştırır.

  3. Büyük başarılar ümit etmekle başlar.

  4. Mücadele ve ümit başarının anahtarlarıdır.

  Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi bir-biriyle yakın anlamlıdır?

  A) 1-3

  B) 2-3

  C) 1-4

  D) 2-4  2. 1. Yanlış

  2. başlangıçta

  3. büyük

  4. anlaşılır

  5. hamleler

  Numaralanmış sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulmak istenirse, sıralama nasıl olmalıdır?

  A) 2-3-5-4-1 B) 2-1-3-5-4

  C) 3-2-5-1-4 D) 3-5-2-1-4  3. "Akıllı insan, duygularını durumlarda da edebilen insandır." cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir?

  A) gereken - temsil B) zor - kontrol

  C) her - yardım D) benzer - fark  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "uyarı" an-lamı vardır?

  A) Yine eşyalarını toplamadan gitmiş.

  B) Kedinin mamasını vermeyi unutma.

  C) Ticaretten pek anladığı söylenemez.

  D) Evin anahtarını yanıma almamışım.  5. "Kendisine iyilik yapılan bir adam, bunu daima hatırlamalı, iyiliği yapan da unutulmamalıdır." cümlesindeki düşünceyi aşağıdakilerden hangisi desteklemez?

  A) Bize yapılan iyilikleri aklımızdan çıkarmama-lıyız.

  B) Önemli olan, yapılan iyiliktir, kimin yaptığı değil.

  C) İyiliksever insanları unutmamak gerekir.

  D) İyilik gören bir insana, bu iyilikleri unutmak yakışmaz.  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşı-laştırma yapılmıştır?

  A) Arkadaşına hediye etmek için, işlemeli bir mendil aldı.

  B) Yabancılarla anlaşabilmek için onların dilleri-ni öğrenmelisiniz.

  C) Son kitabının satışları öncekilere göre çok kötüydü.

  D) Notlarına bakılırsa, bu yıl sınıfını zor geçe-cek.  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?

  A) Bu saç modeli sana çok yakışmış.

  B) Dün sınıfça Yıldız Sarayı'nı dolaştık.

  C) Bu yıl, havalar geçen yıla göre daha erken soğudu.

  D) Ayça, sınavda yine birinci oldu.  8. Daha iyi bir gelecek için geçmişe sünger çek-meliydi. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlam-ca aynı doğrultuda değildir?

  A) Geçmişe bağlı kalmak geleceği olumsuz yönde etkiler.

  B) Gelecek, geçmişte edindiğimiz değerler üzerinde şekillenir.

  C) Gelecek günler için geçmişi unutmak gerekir.

  D) Geçmiş, geleceğin üzerindeki gölge olma-malıdır.  9. Büyük ozanımız Yunus Emre, yetmiş iki milleti bir göz ile görür. Bu parçadaki altı çizili ifade ile Yunus Emre'nin hangi özelliği vurgulanmıştır?

  A) Usta bir şair olduğu

  B) Birçok toplumu tanıdığı

  C) İnsanlar arasında ayrım yapmadığı

  D) Geleneklerine bağlı olduğu  10. Unutulmamalıdır ki, Van Gölü'nde veya Kâğıt-hane Deresi'nde ölüme mahkûm edilenler yal-nızca balıklar değil, gerçekte insanoğlunun ge-leceğidir. Bu cümleyle anlatılmak istenen, aşağıdakiler-den hangisidir?

  A) Balık türlerinin gitgide azalması

  B) Bozulan doğal dengenin insan yaşamına olumsuz etkisi

  C) Deniz ve göllerdeki canlı sayısının yok olması

  D) Temiz su kaynaklarının giderek azalması

  Cevaplar: 1-D 2-D 3-B 4-B 5-B 6-C 7-A 8-B 9-C 10-B
 2. Fatma
  Administrator

  Bir düşünceyi veya kavramı daha anlaşır halle getirmek için, cümleler kurarız. Şayet doğru kelimelerle cümleyi kurarsak, karşı tarafın bizi anlaması ve kavraması daha kolay olacaktır.
+ Yorum Gönder


7. sınıf cümlede anlam test soruları ve cevapları,  7.sınıf cümlede anlam testi,  cümlede anlam soruları ve cevapları 7.sınıf,  7.sınıf sözcükte anlam soruları ve cevapları,  7.sınıf türkçe cümlede anlam testleri ve cevapları,  7.sınıf paragrafta anlam soruları ve cevapları