+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Hazır Sulardaki Ph Değeri Kaç Olmalıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hazır Sulardaki Ph Değeri Kaç Olmalıdır
  Hazır Sulardaki Ph Değeri Kaç olmalıdır 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İçme Suyunun Ph Değeri kaç olmalıdır


  PH suyun asitlik veya bazlık durumunu gösteren logaritmik bir ölçüdür. Çözeltide bulunan H+ iyonu konsantrasyonunu ifade eder. Saf su H+ ve OH- iyonları açısından dengededir ve pH değeri 7'dir. pH, H+ iyonlarının elektrik potansiyellerine bağlı olarak veya renk indikatörleri (örn;fenolfitalein) ile ölçülebilir.

  pH < 7 ise ortam asidiktir.

  pH > 7 ise ortam baziktir.

  Çevre mühendisliği uygulamalarında sık kullanılan pH değeri, su temininde, kimyasal koagülasyon, dezenfeksiyon, sertlik giderme ve korozyon kontrolü gibi işlemlerde önem taşır. TS-266'ya göre, içme sularında pH 6.5-8.5 tavsiye edilen değerdir. Bu parametre içme suyunun güvenliği hakkında doğrudan bilgi vermez.

  çünkü nitrat diye bir değer daha var , bu tuz oranıda düşük olmalı..

+ Yorum Gönder