+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Devirli Ondalık Açılımlar Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Devirli Ondalık Açılımlar Hakkında Bilgi
  Devirli Ondalık Açılımlar kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Devirli Ondalık Açılımlar

  Bir devirli ondalık açılıma karşılık gelen rasyonel sayıyı bulmak için aşağadaki yol takip edilir

  · Pay için “sayı aynen yazılır, devretmeyen kısım çıkarılır”
  · Payda için “virgülden sonra devreden rakam sayısınca (9) devretmeyen rakam sayısınca (0) yazılır” İfadeleri kullanılır

  Devreden sadece (9) ise pratik olarak bir önceki rakam 1 artırılır Devreden sayı iptal edilir

  Paydası 10 un bir kuvveti olan (veya bu şekle getirilebilen) her rasyonel sayı sıfır devredenli bir ondalık açılıma sahiptir

  Devirli ondalıklı kesri rasyonel sayı haline getirme


  Örnek:

  4,33333………
  x=4,3333…… diyoruz
  Eşitliğin her iki tarafını sadece 1 sayı devrettiği için 10 ile çarpıyoruz
  10x=43,3333……
  Alt alta çıkarıyoruz
  10x=43,3333…
  x= 4,3333…
  9x=39
  x=39/9 oda x=13/3 çıkar

  Örnek:
  0,4949………
  x=0,4949…… diyoruz
  Eşitliğin her iki tarafını 2 sayı devrettiği için 100 ile çarpıyoruz
  100x=49,4949……
  Alt alta çıkarıyoruz
  100x=49,4949…
  x= 0,4949…
  99x=49
  x=49/99 çıkar

+ Yorum Gönder


devirli ondalık açılım hakkında bilgi