+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Sıfatlar Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sıfatlar Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Sıfatlar ile ilgili Öss de Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Sıfatlar Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  SIFATLAR (1881-2001 ÇIKMIŞ SORULAR)
  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalandan” sözcüğü , nitelik bildirmektedir ? ÖYS-1981

  A) Bizi oyalamak için , yalandan bir kavga çıkardılar .

  B) Kimseye doğrudan zarar yalandan yarar gelmez .

  C) O günden beri, şaka bile olsa, yalandan tiksinirim .

  D) Aklını başına alsın , yalandan dolandan vazgeçsin !

  E) İyiyi kötüden , doğruyu yalandan ayırt etmesini bil !  2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikilemeler , görev yönünden diğerlerinden farklıdır ? ÖYS-1982

  A) Durup durup el bağlayalar karşına yaran saf saf

  B) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

  C) Yüce yüce yaylalarım sana yaylak olsun

  D) Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir

  E) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya  3. “Onun böyle sözler söyleyeceğini ummazdım .”

  Hangi cümlede “böyle” kelimesi bu cümledeki ile aynı görevde ve anlamda kullanılmıştır ? ÖYS-1983


  A) Böyle arkadaşlıklar hiç hoşuma gitmiyor .

  B) Böyle söyleme, gücenirim .

  C) Böyle güzel bir maç hiç seyretmemiştim .

  D) Olay böyle duyulmuş anlaşılan .

  E) Demek ki o da böyle düşünüyormuş .  4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “böyle” kelimesi ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır ? ÖSS – 1986

  A) Böyle ferman etti Cahit !

  B) Bu rüzgâr her vakit böyle esmeyecek !

  C) Bu meclis böyle kalmaz , mestler mahzun olur bir gün .

  D) Yıldırımsız ve baltasız

  Bir orman böyle devrildi.

  E) Eve tuz ve ekmek götürmeyi Böyle havalarda unuttum.  5. Kimi sıfat takımlarında adla sıfatın yeri değiştirilip, ada bir iyelik eki ( -i , -si ) eklenerek bir sıfat grubu (bileşik sıfat) oluşturulur.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat grubu vardır? ÖSS-1987

  A)Okul müdürümüz uzun boylu, sert bakışlı, oldukça genç biriydi.

  B) En büyük arzusu , salonu geniş bir eve sahip olmaktı.

  C) Güzel değil fakat okunaklı bir yazısı vardı.

  D) Bahçedeki iri gövdeli çınarın altında oturmayı çok severdi.

  D) Okulun yıkık bahçe duvarını nihayet onarmışlardı.

  6. Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için , sıfatın ilk sesli harfine kadar olan kısmı m, p, r, s harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir örnek olarak sıfatın başına getirilir.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır ? ÖSS- 1987

  A)Tabladaki balıklar denizden yeni çıkmış gibi dipdiri duruyordu.

  B) Şehrin birçok yerinde tertemiz parklar , bahçeler vardı.

  C) Vücudu şişmanlıktan şekilsizleşmiş , yusyuvarlak olmuştu.

  D) Bu dümdüz yolda yolculuk ne kadar rahat oluyor.

  E) Seksen yaşında olmasına karşın sapasağlam , dinç bir insandı.  7. Tembeller başarılı olamaz .

  Bu cümledeki “tembel” kelimesi “sıfat olduğu halde isim olarak” kullanılmıştır .

  Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kelime vardır ? ÖYS-1987


  A) Fidanlar susuz kalmış .

  B) Gençler ağaç dikiyor .

  C) Askerler bahçede spor yapıyor .

  D) Çocuklar eve döner dönmez uyudu .

  E) Arabalar yolun kenarına park edilmiş .  8. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde geçen “iyi” sözcüğü “Okuldayken çok çalışkan bir öğrenciydi .” cümlesindeki “çok çalışkan” sözü ile aynı görevde kullanılmıştır ? ÖYS-1988

  A) Onun gibi iyi insan az bulunur .

  B) İyi dinlersen öğrenirsin .

  C) Bu gece iyi uyudum .

  D) Yeni gelen makine iyi çalışıyor .

  E) Bu soruyu iyi cevapladın .  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük , sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır ? ÖYS-1988

  A) Yeni bir kitaplık alması gerekli .

  B) Bugünlerde sende bir durgunluk var .

  C) Ağır işittiği için kulaklık kullanıyor.

  D) Yalnızlık en korktuğu şeydi.

  E) Kışlık odun ve kömürünü yazdan aldı.  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisin-de – den , -dan ( -ten , tan ) eki alan sözcük niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır ? ÖSS-1989

  A) Sıcaktan çok bunalıyoruz.

  B) Bunu ben de sonradan öğrendim .

  C) Onu yakından tanırım.

  D) Ankara’ da uzaktan akrabalarım var.

  E) Olanları çoktan unuttum.

+ Yorum Gönder