+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Edat-Bağlaç-Ünlem Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Edat-Bağlaç-Ünlem Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Edat-Bağlaç-Ünlem Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Edat-Bağlaç-Ünlem Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ama” bağlacı , koşul anlamında kullanılmıştır ? ÖYS-1981


  A) Bir şeyler söyledi ama anlayamadım .

  B) Biraz pahalı ama çok güzel .

  C) Okula gideceksin ama otobüsle .

  D) Eşyaları eski ama tertemiz .

  E) Belki doğru söylüyorsun ama inanamıyorum .  2. “Televizyon reklamları radyo ile yapılanlardan daha etkili oluyor.” “ile” sözcüğü, aşağıdaki kulla*nımlardan hangisinde bu cümledekiyle aynı görev ve anlam*dadır? ÖSS-1982

  A) Bugün radyo ile televizyonun hayatımızdaki yeri ve önemi

  yadsınamaz.

  B) Ona göre ahlâk, düşündüğü ile yaptığı arasındaki benzerliktir.

  C) Sinekli Bakkal ile Tatarcık, Halide Edip’in toplumsal konulu iki romanıdır.

  D)O, deyimleri ve tekerlemeleri ile İstanbul Türkçesinin güzelliğini yansıtmıştır.

  E)Onu en çok ilgilendiren, gazetenin gülmece sayfası ile spor haberleridir.  3. Aşağıdakilerden hangisinde – la ( -le ) eki, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır ? ÖSS-1986

  A) Dallar, ilkbaharın tatlı rüzgârlarıyla kımıldıyordu .

  B) Her zaman ki gibi bu işi de kolaylıkla başardı .

  C) Ağlayan çocuğun yüzüne sevgiyle baktı .

  D) Sevinçle birbirlerine koşarak sarıldılar .

  E) Ayağına kadar gelen topa hızla vurdu.  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde , “de” bağlacıyla aynı anlama gelen bir sözcük kullanılmıştır ? ÖYS-1990

  A) Hasta olmasaydım onu karşılamaya giderdim .

  B) Yalan söylese bile ağzımı açmayacaktım .

  C) Yerine yenisini alsan daha iyi olur sanıyorum .

  D) Sokağa çıkacaksak paltolarımızı giyelim .

  E) Yerime bakacak birini bulursam , yarın gelmeyeceğim .  5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ama” sözcüğü, pekiştirme göre*vinde kullanılmıştır? ÖYS-1990

  A) Çok zorlandım; ama yararı olmadı .

  B) Bir zamanlar burada eski ama sağlam bir ev vardı .

  C) Bir derdin var senin; ama bana söylemek istemiyorsun .

  D) Yine gelecekmiş; ama çok kalmayacakmış .

  E) O günden sonra onu hiç, ama hiç görmedim .  6. Aşağıdakilerin hangisinde “de” , “da” bağlacı cümleye “eşitlik , gibilik” anlamı katmıştır ? ÖSS-1994

  A) O şiiri okumuş da anlayamamış .

  B) Bundan sonra özür dilese de affetmem .

  C) Gitti de bir mektup bile yaz*madı .

  D) Sözünü ettiğim elbiseyi aldım da giymedim .

  E) Gazetedeki ilânı ben de görmüştüm .
  [tab:2.Sayfa]
  7. Bir insanın konuşmasından ya da yazdıklarından eğitimi, dünya görüşü ve bilgi birikimi kolayca anlaşılabilir .

  Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur ? ÖYS-1994


  A) Bileşik fiil B) Zarf

  C) Edat(ilgeç) D) Bağlaç

  E ) Belgisiz sıfat  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ile” ( -le , -la ) bağlaç olarak kullanılmıştır ? ÖYS-1995

  A) Kapıyı kendi anahtarımla açtım .

  B) Bursa’ya otobüsle gitmişler .

  C) Konuşmalarıyla herkesi üzdü .

  D) Mektubu bu kalemle yazmasan iyi olur .

  E) Ona gazeteyle dergi götürdüm.  9. “ile” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmamıştır ? ÖSS-1998

  A) Doğduğu kentle yaşadığı kent arasında , yıllarca gidip geldi .

  B) Bir romanıyla bir öyküsü filme alındı .

  C) Elindeki uzun saplı fırçayla tavanı boyadı .

  D) Kitaplarıyla defterlerini aynı çantaya yerleştirdi .

  E) Şapkasıyla kahverengi paltosu uyum içindeydi .  10. “Yeryüzünde İstanbul kadar güzel bir kent bulmak çok güç .“

  Bu cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır ? ÖSS- 2001


  A) Ad cümlesidir .

  B) Bileşik sözcük kullanılmıştır .

  C) Ad eyleme yer verilmiştir .

  D) Belgisiz sıfat kullanılmıştır .

  E) Bağlaç vardır .

 3. Ziyaretçi
  çok teşekkür edrim arkadaşlar
+ Yorum Gönder


bağlaçlarla ilgili çıkmış sorular,  edat bağlaç ünlem öss de çıkmış sorular,  ygs de çıkmış bağlaç soruları,  kpss de su ana kadar cikmis edat baglac unlem soru ve cevaplari,  edat bağlaç ygs çıkmış sorular,  ünlemlerle ilgili öss de çıkmış sorular