+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda İslam Öncesi Türk Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İslam Öncesi Türk Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  İslam Öncesi Türk Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  İslam Öncesi Türk Tarihi Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  Göktürklerle ilgili bilgilerden bazıları şunlardır:

  I- İlk kez "Türk" adını taşıyan kavim olarak ortaya çıkmışlardır.
  II- Doğu batı olmak üzere iki koldan yönetilmişlerdir.
  III- Kendilerine özgü yazıya geçmişlerdir.
  IV- Orta Asya'da devlet kurmuşlardır
  V- Hükümdarları, komşu ülke hanedanlarıyla akrabalık kurmuşlardır.

  Bu bilgilerden hangilerine dayanarak Göktürklerde ulusçu bir devlet anlayışı olduğu söylenebilir?


  Uygur hükümdarı Bögü Kağan Çin'de çıkan ayaklanmalara karşı Çin ‹mparatoru'na yardım etmek için sefere çıktı. Çin dönüşünde, yanında Mani rahiplerini de getirdi. Bu rahiplerin etkisi ile Bögü Kağan Mani dinini benimsedi. Mani dini et yemeyi, savaşmayı ve askerliğe önem verilmesini engelleyen bir felsefeye sahipti. Bu nedenle Uygurlar tarım ve ticarete yönelerek yerleşik hayata geçmişlerdi.
  Bu durumun Uygurların hayat tarzında
  I. Askerî
  II. Sosyal
  III. Ekonomik
  alanlarından hangilerinde değişiklik meydana getirdiği söylenebilir?

  Kök Türk Devleti Bilge Kağan'ın ölümünden sonra hanedan üyeleri arasındaki anlaşmazlıklarla sarsıldı. Bunun sonucunda Karluklar, Uygurlar, Yağmalar ve Basmiller birleşerek yönetimi ele geçirdiler. Zamanla Uygurlar tamamen yönetimi ele geçirerek II.Kök Türk Devleti'ne son verdiler.
  Buna göre,
  I. Uygurların Kök Türklere karşı siyasi başarı kazandığı,
  II. Kök Türklerde iç karışıklıkların yaşandığı,
  III. Taht kavgalarının Kök Türklerin siyasi ömrün azalttığı
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


  Türklerle Çinlilerin siyasi, ekonomik ve kürtürel ilişkileri çok eski devirlere kadar uzanmaktadır. Türk–Çin ilişkilerine ait ilk belge Çinlilere ait MÖ 318 tarihli bir dostluk ve saldırmazlık anlaşması olmuştur. Çinliler Türk akınlarını önleyebilmek için Çin Seddi'ni yapmışlardır. Bu ilişkiler sonucunda Çinliler Türklerden at yetiştirmeyi, 12 Hayvanlı Takvimi, pantolon ve ceketi öğrenirken, Türkler de Çinlilerden tarım yapmayı öğrenmişlerdir.
  Buna göre,
  I. Kültürel etkileşimde siyasi mücadelelerin etkili olduğu,
  II. Türk kültürünün bazı özelliklerinin Çinliler tarafından benimsendiği,
  III. Çinlilerin Türk egemenliğini kabul ettikleri
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


  Hunlara ait ilk bilgiler MÖ IV. yüzyıla ait Çin kaynaklarında yer almaktadır. Hun Türkleri MÖ IV. yüzyılda siyasî bakımdan güçlü duruma gelince Çinliler MÖ 318 yılında onlarla bir antlaşma yaptılar. Buna göre,
  I. Çin, Hunların askerî ve siyasî üstünlüğünü kabul etmiştir.
  II. Hun tarihinin öğrenilmesinde Çin kaynaklarından yararlanılmıştır.
  III. Çin ve Hun Devleti arasında diplomatik ilişki kurulmuştur.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


+ Yorum Gönder