+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Ortaçağda Avrupa Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ortaçağda Avrupa Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Ortaçağda Avrupa Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Ortaçağda Avrupa Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  İngiltere’de 1215 yılında kabul edilen Magna Carta'nın,
  I. Kralın yetkilerini sınırlayarak, demokrasi yolunda ilk adımın atılmış olması,

  II. Halkın can ve mal güvenliğini sağlaması,
  III. Serbest ticaret haklarının elde edilmesi,
  IV. Adalet sistemini yeniden düzenlemiş olması,
  V. Vergi adaletini sağlamış olması
  özelliklerinden hangileri kişi hakları ile ilgilidir?


  – Kudüs, Urfa ve Antakya gibi şehirleri ele geçirmek
  – Doğu’nun zenginliklerini elde etmek
  Bu gelişmeler, Avrupa’da aşağıdakilerden hangisi ile meydana gelmiştir?

  Almanya, İngiltere ve Fransa krallarının orduları başında III. Haçlı Seferi'ne çıkmalarına neden olan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  Avrupa’da XI. yüzyılda yoksulluk ve sefalet hüküm sürerken, doğu ülkelerinde yaşayan insanlar çok daha zengindir.
  Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

  Avrupa’da iç düzenin bozulması üzerine halk güçlü kişilere ve büyük toprak sahiplerine sığınmaya başlamış dçok geçmeden de bu kişilerin adına üretim yapan ya da savaşan kişiler konumuna gelmiştir.
  Bu gelişmelerle ilgili,
  I. Özel mülkiyet teşvik edilmiştir.
  II. Kralların otoriteleri zayıflamıştır.
  III. Yeni halk sınıfları ortaya çıkmıştır.
  IV. Derebeylik oluşmuştur.
  V. Halkın refah düzeyi artmıştır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

+ Yorum Gönder