+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Osmanlı Kültür Ve Uygarlık Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Kültür Ve Uygarlık Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Osmanlı Kültür ve Uygarlık Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Osmanlı Kültür Ve Uygarlık Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  Osmanlı Devleti’nde Enderun denilen eğitim kurumunda eğitim gören öğrencilere Kuran–ı Kerim İslami bilgiler,
  edebiyat, astronomi, coğrafya, geometri gibi derslerin yanında yiyecek hazırlaması, temizlik, berberlik, saray düzenlemesi, ok atma, binicilik, müzik aletleri çalma gibi eğitimler de verilirdi.
  Bu bilgilere bakılarak Enderun mektebinde,
  I. Askerî
  II. Dinî
  III. Tarım
  IV. Bilim
  V. İdari
  alanlardan hangisi ile ilgili eğitim verildiği söylenemez?


  Osmanlı Devleti’nde ihtiyaç malları ve ham maddeler şehirdeki kapan adı verilen toptancı hâllerine getirilirdi. Burada kapan emini adını taşıyan görevlilerce eşit olarak imalatçılara ya da satıcılara satılırdı. İhtiyaç fazlası mal eyalet merkezlerine gönderilirdi. Bundan sonra yine ihtiyaç fazlası ürün varsa o zaman yabancı ülkelere ihraç edilirdi.
  Osmanlı Devleti’nde görülen bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

  16.yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan merkantalizm politikasına göre güçlü olabilmenin şartı değerli madenlere sahip olmaktan geçer. Bu politikanın sonucunda sömürgecilik ve sanayileşme faaliyetleri gerçekleştirildi.
  Merkantalizm politikası sonucunda Avrupa devletleri sömürgecilik yaparken Osmanlı Devleti’nde sömürgeciliğin olmaması,

  I. Toprakların ham madde açısından yeterli olması,
  II. Sanayileşmediği için daha fazla ham maddeye ihtiyaç duyulmaması,
  III. Merkeziyetçi bir yönetim anlayışına sahip olunması
  durumlarından hangileri ile açıklanabilir?

  Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda arazi kanunnâmesi çıkarılarak kişilere ait mülk topraklar devlet güvencesi altına alınmıştır. Tapu Nizamnâmesi yayınlanarak özel mülkiyet yaygınlaştırılmıştır.
  Bu bilgilere bakılarak,
  I. Tarım üretimi önemini yitirmiştir.
  II. Devletin toprak üzerindeki mülkiyet anlayışı değişmiştir.
  III. Merkeziyetçi yönetim anlayışı terk edilmiştir.
  yargılarından hangileri savunulabilir?

  Osmanlı ekonomisi tarım üretimine dayalıydı. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan tarım, özellikle Avrupalı devletlerinin ham madde ihtiyacını karşılayacak şekilde gelişti.
  Buna göre XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde,
  I. Pamuk ve tütün üretiminin artması,
  II. İşlenmemiş demir ve bakır üretiminin artması,
  III. Ateşli silah üretiminin artması,
  IV. Yerli kumaştan üretilmiş giysilerin üretiminin artması
  gelişmelerinden hangileri yukarıdaki yargıyı desteklemektedir?


  Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyıldan itibaren dericilik üretiminin giderek zayıflaması ve XIX. yüzyılda derici loncasının çökmesinde,
  I. Geçimi hayvancılığa dayalı olan konar–göçerlerin yerleşmeye mecbur bırakılarak tarıma yönlendirilmesi,
  II. Kapitülasyonlarla Avrupa’dan işlenmiş deri ürünlerinin Osmanlı piyasasına girmesi,
  III. II. Abdülhamit döneminde hayvan soylarının iyileştirildiği örnek çiftçilerin kurulması
  gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?


  Osmanlı Devleti ilk kez Kırım Savaşı sırasında 1854’de Fransa ve İngiltere’den dış borç almıştı. 20 Aralık 1881’de Düyun–ı Umumiye İdaresi kuruldu. Avrupalı devletlerin temsilcilerinden oluşan bu kurul Osmanlı Devleti’nin bazı kaynaklarına el koyarak alacaklarını bizzat bu kaynakların gelirlerinden kendileri tahsil etmeye başladılar.
  Bu bilgilere bakılarak,
  I. Osmanlı ekonomisi kendine yeter olma vasfını kaybetmiştir.
  II. Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir.
  III. Osmanlı ülkesinde tarımsal üretimden elde edilen vergiler azalmıştır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

+ Yorum Gönder