+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Yunus emrenin türk edebiyatındaki yeri ve önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yunus emrenin türk edebiyatındaki yeri ve önemi
  kısaca yunus emrenin türk edebiyatındaki yeri ve önemi 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Yunus emrenin türk edebiyatındaki yeri hakkında bilgi

  insandır. Şiiri açısından Anadolu Türk Edebiyatının kurucusu, kendisinden sonraki Tekke, Divan ve Halk edebiyatlarının (Türk edebiyatının bölümleri) ilham kaynağı, erbab-ı dilin (gönül erbabı) büyük mümessilidir.
  İlâhîleri asırlardır dillerde dolaşmakta, zikir meclislerinde ehl-i zikri coşturmaktadır. Anadolu’nun İslâmlaşmasında da katkısı çok büyüktür. Ünü, Anadolu sınırlarını aşmış, tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi oluşmuştur.

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Tasavvuf düşüncesini benimseyen şair Tanrı aşkını ve insan sevgisini dile getirmiştir.Tekke edebiyatının en lirik şairidir. Halkın konuştuğu Türkçeyi bir edebiyat dili haline getirmiştir. Yalın ve içten bir söyleyişi vardır. Zaman zaman aruz ölçüsüyle ve divan edebiyatı anlayışıyla da şiirler yazmıştır.Tüm insanların eşit ve kardeş olduğuna inanmış; dil, din, ırk ayrımı yapılmasına karşı çıkmıştır.
+ Yorum Gönder


yunus emre edebiyatımızdaki yeri,  yunus emrenin edebiyatımızdaki önemi,  yunus emrenin türk edebiyatındaki önemi,  yunus emrenin edebiyattaki yeri ve önemi,  yunus emrenin türk edebiyatindaki önemi,  yunus emrenin türk edebiyatindaki yeri