+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Günlüğün türk ve dünya edebiyatındaki yeri ve önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Günlüğün türk ve dünya edebiyatındaki yeri ve önemi
  kısaca günlüğün türk ve dünya edebiyatındaki yeri ve önemi 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Günlüğün türk ve dünya edebiyatındaki önemi

  Bir kişinin düşüncelerini, duygu ve gözlemlerini günü gününe yazdığı ve o günün tarihini koyduğu yazılardır. Günlük bir tür anıdır. ancak günlük günü gününe yazılır, anı ise olayların yaşanmasından sonra kaleme alınır:

  Kısa yazılardır.
  Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır.
  Yazarın hayatından izler taşır.
  İçten ve sevecendir.
  Ruzname de denir.
  Türün ünlüleri, Oktay Akbal, Suut Kemal Yetkin,
  Seyit Kemal Karaalioğlu, Nurullah Ataç, Salah Birsel.

  Edebiyatımızda günlük terimini ilk kez Falih Rıfkı Atay kullanmıştır.
  Divan edebiyatındaki vakayinameler bir tür günlük sayılır
  Kimi roman ve hikâyelerde günlük , bir anlatım biçimi olarak kullanılabilir.
  Anlatımda iç konuşma tekniğinden yararlanılır.
  Günlük, bir edebiyat türü olarak asıl kimliğini 1940tan sonra kazanmaya başlamıştır.
  Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları , gözlem , izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih belirterek anlattığı yazdığı yazı türüdür. Latincedeki “dies ( gün ) sözcüğünden “diarium” ( günlük ) sözünden gelir
  Edebiyat ve sanat dünyasından tanınmış kişilerin kaleminden günü gününe yazılan günlükler, tüm gerçekliğiyle yaşamı yansıtan birer ayna olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Günlükler, yazarlarının iç dünyasını kurgusuz bir biçimde sergileyerek günlüğün sahibine ilişkin ayrıntılı bilgilere birinci elden ulaşmamızı sağladıkları gibi, yazıldıkları dönemin önemli olaylarına ilişkin tarihsel belgeler olarak da önem kazanırlar
  Örneğin 1409 – 1431 yılları arasında Fransız bir papanın tutuğu “ Parisli Bir Burjuvanın Günlüğü”vı. Ve vıı. Charles dönemini araştıran tarihçiler için önemli bir kaynaktır. İngiliz Günlük yazarı John Evelyn’in “Diary” ( günlük ) adlı günlüğü17. yüzyıl İngiltere'sinin toplumsal ve kültürel yapısına ışık tutar.

+ Yorum Gönder