+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Harnamenin türk edebiyatındaki yeri ve önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Harnamenin türk edebiyatındaki yeri ve önemi
  kısaca harnamenin türk edebiyatındaki yeri ve önemi 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Harnamenin türk edebiyatındaki önemi hakkında bilgi

  Türk edebiyatının Anadolu'da yetişmiş en büyük şairlerinden biri olan Şeyhi XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olup kendi devrinde ona şairlerin sultanı unvanı verilmiştir.
  I.Murat zamanında büyük ihtimalle 1373-1376 yılları arasında dünyaya gelmiştir. Doğum yeri Germiyan (Kütahya)'dır. Asıl adı Yusuf Sinanüddin olan şairin ailesi hakkında fazla bilgimiz yoktur. Şairin Germiyan'ın ileri gelen bir ailesine mensup olduğu bilinmektedir.
  Öğrenimine Kütahya'da başlayan Şeyhi Kendisinden yaşça büyük olanve çok iyi bir tahsil gören şair Ahmedi'den ve devrinin başka alimlerinden ders almıştır. Daha sonra bilgisini ilerletmek için İran'a gitmiş orada tıp tasavvuf edebiyat alanlarında tahsil görmüş ve göz hekimliğinde uzmanlaşmıştır. Şeyhi mahlasını Ankaralı Hacı Bayram-ı Veli'den almıştır. Hacı Bayram'ın Şeyhi'nin eğitimi üzerinde çok önemli bir yeri vardır.

  Şair memleketine döndükten sonra bir eczahane açarak eczacılık ve hekimlikle uğraşmış bu sahada Hekim Sinan olarak tanınmıştır. Şeyhi hekimlikle uğraşırken edebiyattan da uzak durmamış övgü şiirlerini (kaside) Germiyan Beyi II. Yakup Bey'e sunmuştur.

  Daha sonra SÜleyman Şah'ın saltanatı döneminde Germiyan'ın Osmanlılara düğün hediyesi olarak verilmesi üzerine Çelebi Mehmet ile II. Murat'ın hizmetine girmiştir.
  Şeyhi'nin Osmanlı Sarayı ile olan ilgisi şairliğinden çok önce hekimliğindeki şöhreti ve başarısından dolayıdır. 1425'te Çelebi Sultan Mehmed Karaman seferinde gözlerinden rahatsızlanınca Ankara'ya getirilen Şeyhi padişahın gözünü tedavi etmiş karşılığında kendisine birçok hediye ile birlikte Tokuzlu Köyü verilmiştir. Ayrıca çelebi Mehmed onu özel doktoru olarak görevlendirmiştir. II.Murat'ın padişahlığı döneminde de Psmanlı Sarayı ile olan ilişkileri devam etmiş ve meşhur Hüsrev ü Şirin mesnevisini Sultan II. Murat adına yazmıştır.
  Şeyhi ömrünün son yıllarını Kütahya'da geçirmiştir. Kaynaklar ölüm tarihini 1431 olarak göstermektedir. Erenler başı diye tanınan ve ziyaret edilen kabri Kütahya'ya 7 km. mesafedeki Dumlupınar Köyü'ndedir. Şeyhi'nin kabri Prof. Oktay ASLANAPA'nın çizdiği plana göre 1961 yılında Kütahya Valisi Ertuğrul SÜER tarafından yaptırılmıştır. Şeyhi'nin halen bakımsız olan türbesi Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü'ne çok yakındır.
  Şeyhi'nin elde bulunan üç eseri Divan Harname ve Hüsrev ü Şirin'dir

+ Yorum Gönder