+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Limited şirketlerde iradi fesih nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Limited şirketlerde iradi fesih nedenleri nelerdir
  kısaca limited şirketlerde iradi fesih nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Limited şirketlerde iradi fesih nedenleri nelerdir

  KISACA LİMİTED ŞİRKETLERDE İRADİ FESİH NEDENLERİ


  01.07.2012 Tarihinde yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu ile limited şirketlerin ortaklarının şirketten çıkmaları veya çıkarılmaları ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır.Halen yürürlükte bulunan eski yasa hükümlerine göre limited şirket ortaklığı, ortaklıktan çıkma veya çıkarılma konusunda adeta boşanmanın yasaklandığı bir "Katolik nikahı" gibi idi.

  Yeni yasa ile limited şirket ortaklarının şirketten çıkmaları veya çıkarılmaları hususunda piyasaların beklediği doğrultuda, şirket tüzel kişiliğini bozmadan ve şirket faaliyetlerini etkilemeden ortaklıktan çıkabilme ve çıkarılabilme imkanları veren düzenlemeler yer almıştır.

  Bu yazımızda, limited şirketlerin sona ermesi ve şirket ortaklarının şirketten çıkma ve çıkarılmaları ile ilgili olarak yeni Türk Ticaret Yasasında yer alan hususlara değinmeye çalışacağız.

  LİMİTED ŞİRKETLERİN SONA ERME SEBEPLERİ

  •1) Limited şirket aşağıda yer alan hallerden birinin gerçekleşmesiyle sona erer;

  •a)Şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmiş olmasıyla,

  •b)Şirket genel kurul kararıyla,

  •c)Şirketle ilgili iflasın açılmış olmasıyla,

  •d)Yasada öngörülen diğer sona erme hallerinden biriyle,

  •2) Uzun süreden beri şirketin, kanunen gerekli organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından birinin şirketin feshini istemesi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, müdürleri de dinleyerek şirketin durumunun kanuna uygun hale getirilmesi için bir süre belirler. Belirlenen bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkemece şirketin feshine karar verilir.

  •3) Haklı sebeplerin varlığı halinde, her ortak mahkemeden şirketin feshini isteyebilir. Mahkeme, ortağın, şirketin feshini istemesi ile ilgili talebine; şirketin feshini isteyen davacı ortağın payının gerçek değerinin ödenmesine ve davacı ortağın şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme hükmedebilir.

  •4) Şirketin feshi ile ilgili fesih davası açıldığında mahkeme taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir.

+ Yorum Gönder