+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Iç göçün nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Iç göçün nedenleri nelerdir
  kısaca iç göçün nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Iç göçün nedenleri nelerdir

  KISACA İÇ GÖÇÜN NEDENLERİ

  Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı

  Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması

  Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi

  Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması

  Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması

  Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler

  Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği

  İklim ve yerşekillerinin olumsuz etkileri

  Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş olanaklarının fazlalığı

  Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı

  İç göç, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerde daha fazla olmaktadır.

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Bir ülke içinde bölge, kent, köy ve kasaba gibi bir yerden diğerine yerleşmek amacıyla yapılan nüfus hareketlerine iç göç denir. Kentleşme hareketleri de iç göçlerden sayılır. İç göçler sürekli veya mevsimliktir.
+ Yorum Gönder