+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Eski Mısır'da Ahiret İnancı Varmıydı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Eski Mısır'da Ahiret İnancı Varmıydı
  Eski Mısır'da Ahiret İnancı Nasıldı 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Eski Mısır'da Ahiret İnancı hakkında bilgi


  Ölümden sonraki hayat Mısır inançlarının en önemli bölümünü oluşturuyordu. Beden öldükten sonra ruhun yaşamaya devam ettiğine inanıyorlardı. Onlara göre ölünün ruhu görevli melekler tarafından Yargıç Tanrı ve şahitlik için hazır bulunan kırk iki yargıcın karşısına çıkarılıyor, ortaya bir tartı koyuluyor ve ruhun kalbi bu tartı ile tartılıyordu. İyilikleri ağır gelenler güzel bir mekana geçiyor ve mutluluk içinde yaşıyor, kötülükleri ağır gelenler ise büyük işkenceler görecekleri bir yere yollanıyorlardı. Burada "Ölülerin Yiyicisi" adı verilen garip bir yaratık tarafından sonsuza dek işkence görüyorlardı.


  Mısırlıların ahiret hakkındaki bu inanışlarının tevhid inancıyla ve hak dinle bir paralellik gösterdiğini fark etmemek mümkün değildir. Sadece ölümden sonraki hayata inanç bile eski Mısır medeniyetine de hak dinin ve tebliğin ulaşmış olduğunu fakat bu dinin sonradan bozulmaya uğradığını, tek tanrı inancının da bu bozulmayla birlikte çok tanrı inancına döndüğünü ispatlar niteliktedir. Nitekim dönem dönem insanları Allah'ın birliğine ve O'na kul olmaya çağıran uyarıcıların eski Mısır'a da gönderildiği bilinmektedir. Bunlardan biri, hayatı Kuran'da detaylıca anlatılan Hz. Yusuf'tur. Hz. Yusuf'un tarihi, İsrailoğulları'nın Mısır'a gelmeleri ve burada yerleşik düzene geçmelerinin başlangıcını teşkil etmesi açısından da son derece önemlidir.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Eski mısırlılarda yapılan mumyalamalar ve insanların değerli eşyalarıyla gömülmeleri onlarda ölümden sonra dirildiklerinin yani ahiret inancının varolduğunun en büyük kanıtlarından biridir.
+ Yorum Gönder