+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Anlayarak Hızlı Okuma... Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Anlayarak Hızlı Okuma...
  ANLAYARAK HIZLI OKUMA

  Öğrenim hayatımızda, uğraşı alanlarımızda ve zevk için okumada, okumanın amacı zihnin yetenek ve gücünü, kuvvetli fikir ve düşüncelere karşı kullanmak suretiyle geliştirmektir. Sürekli ve düzenli bir okuma uygulaması ile değişik fikirleri yargılama, bunlar üzerinde kurulmuş mantık ve muhakkemeyi tespit etmede yetenekler kazandırmış olacaktır. Dünyaya bakışımızı okumayla genişletiriz, bilgilerimizi tabiatdaki güzelliklerininceliğini, düşünce çabukluğunu okumayla arttırırız. Kültürlü bir insan olmanın en etkili yolu okumaktır.Bireyleri gerçek anlamda okuyan toplumlar, ileri uygar toplum olurlar. İnsanlar bilgilerin %80 ini okuyarak elde ediyorlar. İnsan zihni bir intiba deposudur. Bu depo eğitim,öğretim, okuma, gözlem, düşünme ve hayal kurma ile doludur. Bilgi edinmenin üç temel yolu vardır;
  • Söz
  • Resim
  • Basılmış metin(okuma)


  Odyovizuel tekniklerrin gelişimi (radyo,tv vb) ile yazılı metin okuyarak öğrenimin sona ereceğini savunanlar vardır. Oysa yazılı metin okuma hala önemini sürdürmektedir. Çünkü, odyovizuel araçların ve konuşmacının saatte ancak 9000 sözcük ritimle vereceği bilgiyi işitme organı aracılığıyla alır iken, bir okuyucu görme duyusu ile saatde ortalama 27 000 sözcük okur. Bu artış hızlı okuma teknikleri ve seçmeli okuma ile (kişiye göre) 3 ile 20 misli artabilir. Diplomalı veya diplomasız hepimiz hayatımız boyunca çağın insanı olarak kalmak istiyorsak, öğrenmeye okumaya mecburuz.
  Zamanın çok kısıtlı olduğu çağımızda ilk başta okuma frenlerini kaldırarak ve çok hızlı okuma teknikleri geliştirerek mevcut okuma hızımızın üstünde anlayarak okuyabilir. ve bilgiye daha hızlı ulaşabiliriz.
  Guruplar Dereceler


  Kötü Orta İyi Pekiyi

  İlk Okul 70-80 81-97 98-126 127+
  Ortaokul 85-91 92-122 123-146 147+
  Lise 101-121 122-146 147-192 193+
  Üniversite öğrenci 116-131 132-152 153-196 197+
  Üniversite mezunu 159-180 181-199 200-220 221+  Sesli Okumanın Hız Sınırı

  Okunması gereken yazıların çokluğu zamanın azlığı insanları daha hızlı okumak için bilimsel araştırma yapmaya yönlendirmiştir.Çok hızlı okuma bu çalışmalar sonucunda çıkmıştır. Okuma hızı bilimsel yöntemlerle yükseltilebilir.Çünkü okuma sanatı sanatın diğer dalları gibi insanların doğuştan sahip oldukları yeteneklerine bağlı değildir. üzrinde çalışma yapılırsa elde edilebilecek becerilerdir. Çok hızlı okuma çalışmaları ile kazanılan davranışlar çerçevesi içindendir. Yüzme, otomobil kullanımı, bisiklete binme giib bir kere öğrenilince alışkanlık haline gelen hatamız boyunca sürüp gidecek olan eylemlerimizdendir.

  Çok Hızlı Okumanın faydaları

  a. Aynı okuma süresi içinde daha fazla okuma imkanı
  b. Daha çok zamana sahip olma. Zaman tasarufu
  c. Daha iyi anlama ve hatırlama
  d. Profesyonel iş hayatında ve okul hayatında başarılı olma
  e. Bilgi çağına, gelişim hızına kolay ayak uydurabilme.
  f. Karar verme becerisini artdırma


  Okuma Hızını Engelleyen,Anlamayı Azaltan Frenler ve Önlenme

  Sesli okuma da okuma hzını konuşma hızı belirler.Gözle okumada ise zihin algılama kapasitesi belirler. İki tür okuma vardır.

  • Sesli okuma
  • Sessiz okuma


  Okuma işini ilkokul sıralarında nasıl öğrenmiş isek öylece sürdürür gideriz. Okumayı öğrenmek için çeşitli yöntemler analiz ve senteze dayanır ve buna göre adlandırılır.

  • Sentedik yöntem
  • Analitik yöntem
  • Karama yöntem


  Çok hızlı okuma analitik yönteme dayanır. Okuma frenlerinin oluşumuna izin vermez. Okumayı sentedik yöntemle öğrenenler de okuma frenleri daha çoktur. Analitik yöntem dili bildiğimizi kabul eder, zihnimizin bütünleri kavradığını, bütünler üzerinde düşündüğünü öngörür.

  Hayatımız boyunca ilkokulda öğrendiğimiz şekilde kelimeleri teker teker,harf harf,hece hece okuruz. Dudak kıpırdatarak, içimizden sesli okuyarak, okudaukalrımızı anlamış olsak bile sıksık tekrarlar yaparak çok yavaş okur hale geliriz. Yine bu yanlış teknikler yüzüne beynimiz yavaş düşünür. Bu nedenle okuma frenlerini ilk önce kaldırıp atmamız gerekir. Okuma Frenleri ve Ortadan Kaldırılması

  • Kelimeleri Sesli Okuma: Sesli okuma dudak ve ses tellerinin titreterek okuma, hızlı okumayı engelleyen önemli frenlerden birisidir. İrademizi kullanarak seslendirmeyi ortadan kaldırmalıyız

  • Kelimeleri Tek Tek Okuma: Gözü yoran, okumayı yavaşlatan, anlamayı azaltan bir okuma frenidir. Gözalıştırmaları yaparak göz alanını genişletmeli, gurup okuma alışkanlığı edinilmelidir.

  • Geri Dönüş ve Ayrıntılara Takılma: Önemli bir yeri kaçıracağını düşünme sonucu geri dönüşler yapmak ve bu şekilde yaptığında çok bilgi edinebileceğini düşünmek. Bu kendimize güvensizlikten ileri gelebilir. Okuduğumuz yazının içeriğiyle ilgili aynı düşüncede olmamamızdan ileri gelebilir. İçerik ve yazımdaki dilin ağır gelmesinden olabilir. Sesli ve satır satır okumaktan ileri gelebilir.

  • Pasif Okuma: Okuduğu yazıda ne aradığını bilmemek. Ön okuma ile beyin okunacak yazıya aktif hale getirilmelidir.

  • Hızlı Okusam Anlayamam İnancı: Bir şartlandımadır ve bir an önce kurtulmak gerekir

  • Göz İdmansızlığı: Gözü sürat ve çabukluk kazandırıcı bir takım yardımcılarla eğitmek gerekir.

  • Bilgi ve Kültür Düzeyi Eksikliği: Mümkün olduğunca dikkatli ve etkin okuma teknikleri ile bilgi ve kültür düzeyi alt yapımızı geliştirme yoluna gitmeliyiz.

  • Dil bilgisi ve Kelime Dağarcığı Eksikliği

  • Okuduğumuz Yazıya yeterince Dikkatimizi Verememek:
  Çok Hızlı okumayı Etkileyen Diğer Faktörler


  • Gözün görme netliği

  • Görülenlerin çabuk tanınması ve ayrımlaştırılması

  • Zeka düzeyi

  • Dil gelişimi

  Çok Hızlı Okumayı Nasıl Geliştireceğiz

  Çok hızlı okumayı başarabilmek için, okumayı bilmemiz yeter şartdır. İlk altı saat içinde okumanızda kayda değer gelişme olacak, on iki saat sonrada daha çok artacaktır.

  • Göz sağlığınıza dikkat edin ve gö doktoruna mutlaka muayene olun
  • Günde iki saati,nizi enaz buna ayırın
  • Her yeni uygulama yaptığınız yöntemi bir önceki yöntemle bütünleştirerek çalışmalarınıza devam edin
  • Okuma metinlerinizi uygulamada kullanacağınız malzemeleri önceden hazırlayın çalışma masanız temiz ve düzenli olsun
  • Öncelikle okuma frenleri diye nitelendirdiğimiz kötü okuma alışkanlıklarını bir daha gelmeyecek şekilde ortadan kaldırın
  • Hızlı görme, geniş alan görme çalışmalarınıen verimli yetene düzeyine çıkarana kadar anlama kaygılarınızı bir yana bırakın
  • Başlangıçta az da olsa başarılarınızdan memnun olun, kendinize güven duyun, kendinize güven duymanız başarınızı artdıracaktır.
  • Anlama endişesi aklınızı sürekli engelleyebilir. Oysa siz bu çalışmaları yaparken dikkatimiz üç ayrı yere yapabiliriz.Önce alışa gelmiş okuma alışkanlıklarımızı bırakıp,yeni okuma yöntemlerini uygulamak ve son olarak anlayarak okuma
  • Bazı uygulamalar zor gelebilir.başa dönün ve uygulamalara yeniden çalışın. Başarıya ulaşana denk çalışmaları sürdürün
  • Günü gününe değişik tür yazılarda okuma alıştırmaları yapın ve çizelgenize işleyin


  Amacımız Anlayarak hızlı okuma konusunda sizlere giriş bilgisini vermektir. Öncelikle yapabileceğimiz yanlış alışkanlıklardan kurtulmak olacaktır.

  İyi Bir Okuyucunun Özellikleri

  • Göz sağlığına dikkat eder
  • Vucut durumunu ayarlar
  • Okumaya konsantre olur
  • Dikkatini toprlar
  • Nefes durumunu tanır ve ayarlar
  • Sessiz okur
  • Okuduğu satırı cümleyi veya kelimeyi tekrar okumaz
  • Göz duruşlarını ayarlar. Her satırdaki kelimeleritektek değil gurup halinde okur
  • Satırları okurken satır başlarındaki ilk ve son kelimelere dikkat eder
  • Satır sonlarında ve başlarında bölünmüş kelimeler üzerinde göz duruşu yapmaz.
  • Satırları bulanık görmemek için gözleri yormaz
  • Hızlı görme egzersizlerini eksiksisiz tamamlamış olur
  • Anlayışına etki eden olumsuz durumları ortadan kaldırır
  • Okumaktan zevk alır
  • Dakikada en az 500 kelime okur
  • Hızını okuduğu malzemeye göre ayarlar
  • Okurken dilini oynatmaz ve ses tellerini kullanmaz
  • Ayrıntıları hızla okuyup geçer
  • Ana fikirleri yakalar
  • Okurken neyi niçin okuduğunu bilir
  • Kendi kendine okuma engelleri yaratmaz
  • Ayrıntılara takılmaz

 2. hayat086
  Yeni Üye

  Merhaba
  Bende hızlı okuma eğitimi için çok arıştırma yaptım..internetde araştırırken hızlı okuma egitimi veren bir yer buldum hemen kaydımı yaptım..Eğitimden çok memnun ayrıldım..tavsiye ederim çok şey ögrenerek ayrılacaksınızgittigim eğitim yeri [HTML]www.betaegitim.com[/HTML] adresinden ulaşabilirisiniz..
+ Yorum Gönder