+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Lise-3 Fizik Müfredatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Berrak
  Yeni Üye

  Lise-3 Fizik Müfredatı
  FİZİK LİSE-3 (11.Sınıf )

  1. BÖLÜM : YERYÜZÜNDE HAREKET
  1. Ağırlık ve Yerin Çekim Alanı.
  2. Serbest Düşme Hareketi.
  3. Atış Hareketi.
  a) Düşey atış hareketi.
  b) Yatay atış hareketi.
  c) Eğik atış hareketi.
  4. Dönme Hareketi, Yörüngesi Çember Olan Hareket.
  5. Kepler Kanunları ve Newton'un Genel Çekim Kanunu.
  a) Kepler kanunları.
  b) Newton'un genel çekim kanunu.
  6. Basit Harmonik Hareket:
  a) Çember üzerindeki hareketli noktanın, çap üzerindeki izdüşümünün hareketi.
  b) Sarımlı bir yayın basit harmonik hareketi.
  c) Basit sarkaç.
  2. BÖLÜM : İMPULS VE MOMENTUM
  1. İmpuls (İtme).
  2. Momentim (Lineer Momentum).
  3. İki Cismin Çarpışmasında Momentun Değişmeleri :
  a) Hareketli bir cisimle duran bir cismin merkezi çarpışması.
  b) Hareketli bir cisimle duran cismin merkezi çarpışma sonunda kenetlenerek hareket etmesi.
  c) Hareketli bir cisimle duran bir cismin merkezi olmayan çarpışması.
  4. Momentumun Korunumu.
  5. Roketler..
  Okuma Parçası : (Bilim ve Teknolojiyi uygularken gözönünde bulundurulacak esaslar)

  3.BÖLÜM: MADDE VE ELEKTRİK
  2.1 Elektrik ve Elektrik Yükü
  a. Sürtme ile Elektriklenme
  b. Elektroskop Yüklü Cisimler ile Bazı Deneyler
  c. Dokunma ve Elektriklenme
  ç. Etki ile Elektriklenme
  d. Yükün Kaynağı Olarak Atomlar
  e. Yük Miktarı, Elemanter Yük ve Yükün Parçacıklı Yapısı
  f. İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken Maddeler
  2.2 Yüklü Cisimler Arasındaki Etkileşme Kuvvetleri
  a. Kuvvetin Yük Miktarına Bağlılığı
  b. Kuvvetin Uzaklığa Bağlılığı
  c. Kuvvetin Ortama Bağlılığı
  ç. Kuvvet, Yük, Uzaklık ve Ortam Arasındaki Bağıntı:Coıılomb Yasası
  2.3 Elektrik Yükünün Ölçülmesi ve Elektrik Akımı
  a. İletkenlerde Elektrik Yükünün Bir Yerden Başka Bir Yere Akışı
  b. Elektrik Devresinde Açığa Çıkan Maddenin Yük Miktarına Bağlılığı
  1. Seri Devreden Geçen Yükün Suyun Elektrolizi Yoluyla Ölçülmesi
  2. Paralel Kollardan Geçen Yük Miktarı ile Ana Koldan Geçen Yükü Miktarının Karşılaştırılması
  c. Elektrik Akımı ve Ölçülmesi
  ç. Ampermetrenin Devreden Geçen Yük Miktarının Ölçümünde Kullanılması
  d. Elektrik Yükünün Korunumu
  2.4. Maddelerin Elektrik İletkenliği
  a. Katıların İletkenliği
  b. Sıvıların İletkenliği
  c. Gazların İletkenliği
  2.5. Elektrik Akımı Kaynakları
  A. Doğru Akım Kaynaklan
  a. Piller
  1. Basit Bir Pil Yapma
  2. Kuru Pil
  3. Doldurulabilen Piller
  4. Diğer Doğru Akım Kaynaklan
  b. Pil Oluşumu ile Maddelerin Aşınması (Korozyon)
  B. alternatif Akım Kaynakları
  a. Hidroelektrik ve Termik Santrallar
  1. Jeneratörlerin Yapısı
  2. Jeneratörlerin Akım Vermesi
  b. Nükleer Enerji Santralları
  2.6. Elektrik Devreleri
  a. Bir Elektrik Devresinde Devre Elemanları
  b. Potansiyel Farkının Ölçülmesi
  c. Direnç ve Ölçülmesi
  1. Akım, Potansiyel Farkı ve Direnç Arasındaki Bağıntı (Ohm Yasası)
  2. İletkenlerin Direncinin Bağlı Olduğu Faktörler ve Ozdirenç
  ç. Elektrik Devrelerinde Akım
  1. Seri Devrede Akım
  2. Paralel Devrede Akım
  3. Anakol ve Paralel Kollarda Akım
  d. Elektrik Devrelerinin Emniyeti
  1. Elektrik Sigortası
  2. Topraklama '
  3. Elektrik Yalıtkanlık
  4. BÖLÜM :ELEKTROSTATİK
  1. Elektriklenmiş cisimler.
  2. Elektriğin mahiyeti.
  3. İletken ve yalıtkan cisimler.
  4. Cuolbın kanunu.
  5. Elektrik alanı.
  6. Elektrik alanın kuvvet çizgileri.
  7. Yüklü iki düzlem levha arasındaki alan,
  8. Elektrik potansiyeli, iki nokta arasındaki potansiyel farkı.
  9. Sığa.
  10. Kondansatürler.
  5.BÖLÜM : ELEKTRİK AKIMI
  1. Batarya, doğru akım kaynaklan.
  2. Elektrlik akımı.
  3. Bir iletkenin direnci, ohm kanunu.
  4. ilektenlerin dirençlerinin sıcaklıkla değişmesi.
  5. Akım, potansiyel farkı ve direnç ölçülmesi.
  6. Elektrik akımının yaptığı iş-joule kanunu.
  7. Elektromotor kuvvet (e.m.k.)
  8. Basit elektrik devreleri.
  9. Akımın kollara ayrılması.
  10. Dirençlerin bağlanması.
  11. Üreteçlerin bağlanması.
  Okuma Parçası : Akılcılığın sorumlulukla olan ilişkisi. 2. 'Rap Kızı'
  Yeni Üye

  Bu Müfredat 3 Yıllık Liseler İçin
  Artık Liseler 4 yıl
  Bu Sene 3 Yıllık Liseler Son Mezunlarını Verecek
  Paylaşımın İçin Teşekkürler

 3. Berrak
  Yeni Üye
  Alıntı 'Rap Kızı' Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu Müfredat 3 Yıllık Liseler İçin
  Artık Liseler 4 yıl
  Bu Sene 3 Yıllık Liseler Son Mezunlarını Verecek
  Paylaşımın İçin Teşekkürler

  Yeni sisteme ait düzenlemeler yapıldı.
+ Yorum Gönder


lise 3 fizik,  lise 3 fizik müfredatı 2012,  fizik lise 3,  LİSE 3 FİZİK