+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Lise-2 Fizik Müfredatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Berrak
  Yeni Üye

  Lise-2 Fizik Müfredatı
  Lise-2(10.sınıf)

  1. BÖLÜM : KUVVET
  1. Vektörler:
  a) Vektörlerin toplanması,
  b) İki vektörün farkı (çıkarma işlemi).
  c) Vektörlerin bileşenlerine ayrılması.
  2. Kuvvet Kavramı, Özellikleri, Ölçülmesi.
  3. Statiğin Prensipleri ve Tatbikatı :
  a) Kesişen kuvvetlerin bileşkesi.
  b) Aynı doğrultulu kuvvetlerin bileşkesi.
  c) Paralel kuvvetlerin bileşkesi.
  4. Kuvvetin Döndürme Etkisi ve Moment:
  a) Kuvvetin bir noktaya göre momenti.
  b) Bir kuvvetin eksene göre momenti.
  5. Denge Şartları.
  6. Kütle ve Ağırlık Kavramları.
  7. Kütle ve Ağırlık Merkezi.

  2. BÖLÜM : HAREKET
  1. Bir Doğru Üzerinde Konum ve Yer Değiştirme.
  2. Düzgün Hareket.
  3. Ortalama Hız ve Ani Hız.
  4. Ortalama İvme ve Ani ivme.
  5. Sabit İvmeli Hareket.

  3. BÖLÜM : NEWTON'UN HAREKET KANUNLARI
  1. Newton*un I. Hareket Kanunu ve Uygulamaları.
  2. Netoıvun II. Hareket Kanunu ve Uygulamaları.
  a) Sabit bir kuvvet etkisinde hız değişmeleri.
  b) İvmenin, kuvvetin büyüklüğüne bağlılığı.
  3. Nevvton'un III. Hareket Kanunu ve Uygulamaları.
  4. Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket:
  a) Sürtünme kuvveti ve kayma sürtünmesi.
  b) Sürtünme kanunları.
  c) Sürtünme katsayısı.
  5. Eylemsizlik (Atalet) ve Çekim Kütlesi.

  6. BÖLÜM: ENERJİ
  1. İş-Güç
  2. Enerji.
  3. Kinetik Enerji.
  a) Yapılan iş ve kinetik enerji değişimi.
  b) Kinetik enerjinin korunumu.
  c) Sürtünmeli etkileşimlerde kinetik enerji kaybı.
  d) Dönen bir cismin kinetik enerjisi.
  4. Potansiyen Enerji :
  a) Yayın potansiyel enerjisi.
  b) Yeryüzü yakınlarında yerçekimi potansiyel enerjisi.
  c) Genel olarak çekim potansiyel enerjisi.
  d) Kurtulma ve bağlanma enerjisi.
  5. Einstein'e Göre Enerji.
  6. Mekanik Enerjinin Korunumu.
  7. Mekanik Enerjinin Korunumu ile İlgili Uygulamalar.
 2. Ziyaretçi

  fizik ile ilgili formül ve kullanılan birimler hatırlamak istiyorum.
 3. IŞILAY
  Devamlı Üye
  FİZİK FORMÜLLERİ

  Hız = Yer değiştirme / Zaman , V= X2 - X1 Hareketlinin birim zamanda yer değiştirme miktarına ortalama hız denilir.

  Sürat = Alınan yol / Zaman , Hareketlinin birim zamanda aldığı yol miktarına ortalama sürat denilir.

  İvme = Hız değişimi / Zaman , aort = V2 - V1 / t2 - t1 Cismin birim zamandaki hız değişim miktarına ortalama ivme denilir.

  İvmeli harekette Hız=İlk hız + ivme x zaman
  V = V0 + a x t Başlangıçtaki hızı Vo olan hareketlinin herhangi bir zamandaki hızını verir.

  İvmeli harekette Yer değiştirme=İlk hız x zaman + ivme x zamanın karesi x = Vo + a x t2 Başlangıçtaki hızı Vo olan hareketlinin herhangi bir zamandaki yer değiştirmesini verir.

  Kuvvet F= m x a Newton'un hareket formülü. m kütleli cisme etki eden F kuvvetinin kazandırdığı a ivmesidir.

  Ağırlık G= m x g Ağırlık(G) kütle(m) ile yerçekim ivmesinin (g) çarpımına eşittir. Birimi newtondur (N).
  Ohm kanuınu V= I x R R direncine sahip bir telden i akımı geçtiğinde direncin iki ucu arasındaki V potansiyel farkını verir.
  Hız V= x / t Bir yönde t süresinde x yolunu giden hareketlinin V hızını verir.
  İvme a= V / t Bir yöndet süresi içerisinde V hız değişimi hareketlinin a ivmesini verir.
  Eğik düzlem F x l = P x h Bir eğik düzlemde cisme uygulanan F kuvveti ile eğik düzlemin l uzun kenar çarpımı, P yükünün h yüksekliği ile çarpımına eşittir.
  Basınç katılarda P= F / S Katı bir cismin S yüzeyine uyguladığı P basıncı F kuvvetine bağlıdır.
  Kinetik enerji Ek= ½ m x V2 Hareketli bir cismin sahip olduğu kinetik enerji cismin kütlesi ile hızını karesi çarpımını yarısına eşittir.
  Potansiyel enerji (yüksekteki cismin) Ep= m x g x h h yüksekliğindeki m kütleli cismin potansiyel enerjisidir.
  Basınç sıvılarda Psıvı= h x g x d Bir kapta h yüksekliğinde, d yoğunluğundaki bir sıvının kabın tabanına yaptığı P basıncını verir.
  Kaldırma kuvveti sıvılarda Fk= Vb x ds x g Belirli bir hacmi yoğunluğu bilinen bir sıvıya batmış cisme etki eden kaldırma kuvvetini ifade eder.
  Vb- Batan kısmın hacmi, ds- Sıvının yoğunluğu
  Bir boyutlu hareket
  Bir boyut olarak vücudun sadece bir düzlemde ve düz bir çizgide hareket olduğu anlamına gelir. Biz düz bir masanın üzerine bir mermer rulo gibi, biz düz bir çizgi (kolay!) Rulo halinde, o zaman, tek boyutlu hareket geçiren olurdu.

  Bu hareketini anlatmak bir denklem araya dört değişken vardır. Bunlar İlk Hızı (u); Final Hızı (v), İvme (a), Mesafe seyahat (ler) ve Zaman (t) geçen. Bize bu değişkenler arasındaki ilişkiyi anlatır denklemler aşağıda verilmiştir.

  v = u + at

  v2 = u2 + 2as

  s = ut + 1 / 2 AT2

  ortalama hız = (v + u) / 2

  60 saniye içinde ne olursa olsun sıfır bir araba ivme hesaplanması gibi harika şeyler yapabilirsiniz bu denklemlerle.

+ Yorum Gönder


lise 2 fizik konuları,  fizik lise 2 konuları,  lise iki fizik konuları,  LISE 2 fizik konulari,  fizik lise 2