+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Öğretmenevi ve akşam sanat okulları yaygın eğitim kurumu mudur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Öğretmenevi ve akşam sanat okulları yaygın eğitim kurumu mudur
  Öğretmenevi ve akşam sanat okulları yaygın eğitim kurumu mudur?


  İlgi : a) 10/08/199 tarihli ve 23782 Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına

  bağlı okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ilişkin

  Yönetmelik,

  b) 24/08/2008 tarihli ve B.08.0.ÖSD.0.0.27.07.00.2004/3110 sayılı Bakanlık Onayı,

  c) 10/10/2008 tarihli ve B.08.0.ÖSD.0.0.27.07.00.2005/4305 sayılı Bakanlık Onayı, d) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.08.2005tarihlive

  16030 sayılı yazısı.

  e) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliği,

  f) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatleri

  Yönetmeliği,  Öğretmenevi, öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüklerinde görevli yönetici ve öğretmenlere ek ödeme yapılmasında, bu kurumların örgün veya yaygın eğitim kurumlarından biri olup olmadığı hususunda tereddüde düşüldüğü görülmektedir.

  İlgi (a) Yönetmeliğin değişik 15.maddesi (g) bendinin 2 numaralı alt bendinde; yaygın eğitim enstitüsü, hizmet içi eğitim enstitüsü, mesleki ve teknik açık öğretim okulları, açık lise ve açık ilköğretim okulu, 1inci, 2 inci, 6 ncı akşam sanat okulları, eğitim hizmetleri merkezi (akşam sanat okulu), halk eğitim merkezleri ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra açılacak benzeri kurumların eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından bu Yönetmelikte düzenlenmeyen yönetici ve öğretmenlerin norm kadrolarının, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirleneceği, bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntemin izleneceği ve branş değişikliğine bağlı düzenlemenin bakanlıkça yapılacağı belirtilmektedir. Bu bağlamda Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün ilgi (d) yazısında da Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfından müdür ve müdür yardımcısı görev unvanlı personelden, Bakanlığımız Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüklerinde kullanılmak üzere toplam (500) adet müdür, (635) adet müdür yardımcısı Norm Kadrosu tahsis edilmiştir.

  Bu kadrolar ilgi (b) ve (c) onay doğrultusunda ASO kapsamına alınan öğretmenevlerimizde kullanılmıştır.

  Ayrıca Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün Gelir Vergisi Sirküleri /21 “Okul ifadesinde doğrudan eğitim öğretim hizmetlerinin verildiği temel birimlerin anlaşılması gerekmekte olup, rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi, iş eğitim merkezi mesleki ve teknik eğitim merkezi ve akşam sanat okulu da bu kapsamda değerlendirilecektir” denilmekte olup ilgi (e) ve ilgi (f) Yönetmeliklerde de yer aldığı üzere öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlükleri yaygın eğitim kurumlarıdır. 2. Acil

  Öğretmenevi ve akşam sanat okulları yaygın eğitim kurumu mudur isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder