+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Forumacil
  Devamlı Üye

  İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık Hakkında Bilgi
  İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık Hakkında Bilgi
  Devlet Yönetimi

  Uygurlar dışında bütün Türk Devletleri göçebe devlet şeklinde yaşamışlardır.

  Aileler obaları, obalar boyları, boylar ise budunları meydana getirirdi.

  Devlet, hanedanın ortak malı kabul edilirdi.

  Hakanın yetkileri “Kurultay” denilen danışma meclisi ile sınırlandırılmıştı.

  UYARI : Bu durum Türk devletlerinde taht mücadelelerine sebep olmuştur. Bu yüzden Türk devletleri çok kısa sürelerde yıkılmıştır. Devlet kuzey-güney, doğu-batı, sağ-sol olmak üzere ikiye ayrılırdı. Sağı hükümdarlar yönetirdi. Senede iki kez toplanan Kurultay adı verilen bir meclis vardır. Boy beylerinden oluşurdu. Önemli kararlar alınırdı.

  Kurultay, Türklerde askeri yapıda demokrasinin olduğunu gösterir.

  Hukuk

  İslamiyet öncesinde kurulan Türk devletlerinde yazılı hukuk kurallarına rastlanmaz.

  Genelde, sosyal hayatı düzenleyen sözlü hukuk kuralları yani töreler baskındır.

  Devlet yapısında töreyi uygulayan adalet teşkilatının başı hükümdardır.

  Töre hükümleri ile çok ağır cezalar verildiği görülmüştür.

  Ordu

  İlk Türk devletlerinde kadın-erkek her Türk asker sayılırdı.

  İlk düzenli Türk ordusu Asya Hun İmparatoru Mete Han tarafından kuruldu.

  Ordunun başında başbuğ denilen başkomutan bulunurdu.

  Türkler savaşlarda en çok sahte ricat denilen geri çekilme taktiğini uygulayarak başarılı oldular.

  UYARI : Mete Han tarafından kurulan ordu, Türk Kara Kuvvetleri’nin temeli olarak kabul edilmiş ve Çin, Moğol, İran, Bizans ve Roma’yı da etkilemiştir.

  Din

  Tek bir tanrının varlığına inanılmış, Tanrı’ya “tengri” adı verilmişti.

  Bu tanrı Gök tanrı olarak da bilinmekteydi.

  Doğa da bir takım gizli güçlere inanılırdı.

  Şamanizm yani iyi ruh ile kötü ruhun varlığına inanılan bir inançta yaygındı.

  Öldükten sonra yaşama inanç vardı.

  UYARI : İslamiyet öncesi Türklerde görülen tek Tanrı inancı, İslamiyet’in kabul edilmesinde etkili olmuştur. Bu Türklerde öldükten sonra yaşama inanılır, mezarlara Balbal’lar dikilirdi. (Balbal, öldürülen düşman sayısı kadar dikilirdi.)

  Ekonomik Hayat

  Bozkır kültürünün bir sonucu olarak göçebe ve yarı göçebe bir hayat sürmüşlerdir.

  Göçebe hayatın bir sonucu olarak hayvancılık zorunlu geçim kaynağı olmuştur.

  Bununla birlikte balıkçılık, tarım ve yağmacılık da ekonomik hayatta önemli yer almıştır.

  Dil ve Edebiyat

  Türklerde görülen en eski dil Göktürkçe ve alfabe olarak da Göktürk alfabesidir.

  VII. yüzyılda Göktürkler tarafından Göktürk alfabesi ile yazılan Orhun kitabeleri bilinen en eski Türk yazıtları olarak kabul edilir.

  Uygurlar da Uygur alfabesini kullanmışlar ayrıca hareketli harfleri bulmuş ve matbaayı kullanmışlardır.

  Bilim ve Sanat

  Oniki hayvanlı Türk takvimini meydana getirmişlerdir.

  Bilim adamlarından meydana gelen ve Keneş Meclisi adı verilen bir meclisi meydana getirmişlerdir.

  Göçebe hayat sürdükleri için taşınabilir sanat eserleri olarak kemer, kılıç, at koşumu gibi el sanatları ile uğraşmışlardır.

  Uygurlar döneminde Maniheist mabetler yapılmış, mezar anıtları ve saray yapılarına da rastlanmıştır. 2. Acil

  İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder