+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Başarılı Öğretmenler ve Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Başarılı Öğretmenler ve Özellikleri
  Başarılı Öğretmenler ve Özellikleri

  Binbaşıoğlu (1982)’na göre Farabi, eğiticide iki nitelik arar:
  1. Doğuştan gelen nitelikler: güzel konuşma, öğrenme-öğretme sevgisi, yeme-içme ile kadına düşkün olmama, haksever yumuşak huylu, azim ve irade sahibi olmak.
  2. Sonradan kazanılan nitelikler: aklını kullanabilirlik, toplumun yararını gözetme ile güçlüklere ve yorgunluklara karşı dayanıklı olmak.
  Binbaşıoğlu (1965)’na göre SCHORHLING, ideal bir öğretmen de bulunması gerekenler şöyle sıralanır:
  1. Demokratik tavırlı,
  2. Öğrenciyi sever ve onların problemleriyle ilgilenir.
  3. Her insana karşı iyi düşüncelidir. İyi şeyleri takdir eder.
  Belli bir konuyu iyi öğretebilir.
  İlgileri çeşitlidir.
  Karakterli ve genel görünüşü hoştur.
  Samimi ve sabırlıdır.
  Değişen şartlara çabuk uyar.
  Mizah duyguludur.
  Başaran (1966)’a göre Burton ile Bruecker, gerçek bir öğretmenin özelliklerini şöyle sıralar:
  A- Öğrencilerinin öğrenimi için iyi olanaklar sağlar.
  1- Öğrenmenin psikolojik ilkelerini kullanır.
  I. Öğrencilerinin ilgilerini, yeteneklerini ve ihtiyaçlarını tanır, bunlara eğitimde yer verir, geliştirir.
  II. Derslerinde öğrencilerin yaşantılarını kullanır, iyi yaşantılar elde etmelerini sağlar ve ilgilerinden yararlanır.
  III. Çocukların çeşitli ve olumlu öğrenme yaşantıları edinmelerini sağlar.
  IV. Öğrencilerle birlikte ders planları yapar.
  2- Öğretimde, çocuğun büyüme ve gelişiminin ilkelerini kullanır.
  3- Sınıfında öğrenmeyi iyi yönetir ve öğrencilerde dengeli bir özgürlük ve güvenlik duygusu yaratacak bir çalışma havası sağlar
  I. Öğrencilerin gittikçe artan bir oranda sorumluluk ve liderlik görevi almalarına yardım eder.
  4- Etkili bir plan yapar.
  I. Yeter sayı ve çeşitli eğitim araç-gereçlerini sağlar veya hazırlar.
  II. Kitaplıklardan yararlanır.
  5- Çeşitli öğretim teknikleri kullanır.
  I. Çocukların iyi çalışma alışkanlıkları kazanmalarını sağlar
  II. Öğrencilerinin kendi başarılarını değerlendirmesine yardım eder.
  6- Öğrencilerini tanımak ve onların problemlerini çözmek için her türlü araçtan yararlanır.
  7- Çocukların başarısını ölçmek için yeterli araçlar kullanır.
  I. Sınav dışı ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanır (anektod, görüşme, anket gibi).bilgileri toplar ve yorumlar.
  II. Objektif sınav ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanır.
  8- Sınıfı başarılı olarak yönetir.
  I. Çocukların sağlını korur, sınıfın ısınmasına, havalanmasına, ışıklandırılmasına, çocukların oturuşlarına göz-kulak olur.
  B- Öğrencilerine rehberlik eder.
  1- Çocukların bireysel, grub rehberliklerinde büyüme ve gelişim ile ilgili sağlam psikolojik ilkeler kullanılır.
  2- Öğrenci velileri ile etkili bir işbirliği kurar.
  3- Öğrencileri hakkında objektif bilgi toplar.
  I. Öğrenciler ile görüşme yapar
  II. Rehberlik uzmanları ile işbirliği yapar.
  C- Öğrencilerimizin bizim atalarımızdan kalan kültürü takdir etmelerine ve anlamalarına yardım eder.
  D- Okul çalışmalarına etkin olarak katılır.
  1- Eğitim araçlarının başarılı olması için planlamalara katılır.
  I. Amaçları açık olarak saptar.
  II. Bilgileri toplar ve onlardan sonuçlar çıkarır.
  III. Çözüm yolları aramak için etkili yollar bulur.
  2- Okul çalışmalarında sorumlulukları paylaşır.
  3- Arkadaşları ile iyi ilişkiler kurar.
  E- Toplum ile okul arasında iyi ilişkilerin kurulmasına yardım eder.
  F- Öğretmenlik mesleğinin onurunu korur.
  1- Öğretmenliğin sosyal değerini ve önemini velilere, öğrencilere ve diğer meslektaşlarına örnekleri ile göstermeye çalışır.
  2- Meslek ahlakı korur ve yükseltir.
  3- Öğretmen kuruluşlarına üye olur ve çalışmalarına katılır.
  4- Kendini mesleğinde yetiştirmeye ve yükseltmeye çalışır. Devamlı yetişmenin önemini bilir.
  5- Yeni öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yardım eder.
  Adıgüzel (1979)’e göre öğretmen adayı kişiliğini geliştirmek için eksik ve kusurlu özelliklerini anlayacak şu denetim listesini dile getirmelidir:
  1- Sağlığını korumalı
  2- Giysilerindeki aşırı örneklerden sakınmalıdır.
  3- İnişli çıkışlı sese sahip olmamalıdır.
  4- Görgü kurallarını bilmelidir.
  5- Bir kimsenin sorunlarını içten dinlemelidir.
  6- Ters durumlarda soğuk kanlı olmalıdır.
  7- Eleştirilerinde tarafsız olmalıdır.
  8- Kendisi ile ilgili kararlarda yeterliliğe sahip olmalıdır.
  9- Başkaları ile iyi geçinebilmelidir.
  10- Meslektaşları ve öğrencileri ile işbirliği içinde olabileceğini göstermelidir.
  Aytuna’ya göre (1963) gerçek öğretmenin özellikleri;
  1- Beden ve ruh sağlığını korunmak,
  2- Temiz ve sade giyinmek,
  3- Mesleğini seven, işine bağlılığını çalışmaları ile ve yaşamı ile göstermek,
  4- Davranışlarını denetlemek,
  5- Herkese adil davranmak,
  6- Sabırlı, ahlaklı ve kültürlü olmak,
  7- Girgin ve cesur olmak,
  8- Sorumluluk alabilmek,
  9- Yurt, ulus sever olmak. 2. Mesport
  Moderators

  Kardaş (1965)’a göre, “bana en çok faydası dokunan öğretmen”i nitelendiren Necati Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin dediği özellikler şunlardır;
  1- Öğrencinin dertleriyle ilgilenen,
  2- Adil ve tarafsız,
  3- Öğretmeye yetenekli,
  4- Herkese iyi niyetli,
  5- Davranışları ile örnek,
  6- Bilgili ve otoriter,
  7- İyi konuşan ve iyi anlatan.
  İyi bir öğretmen toplumun öğretmenliği gerçek anlamda, meslek haline getirmesi ile elde edilebilir. Ayrıca öğretmenin meslek dayanışması, bilinci içinde uzun bir sürede genel uzmanlık, eğitim ve mesleğin ahlak kuralları ile yönetilen iş alanına sahip olması gerekir. Öğretmenlik tıp, hukuk, askerlik gibi yüksek zihin çalışması gerektiren ve çalışma alanı insan olan bir uzmanlık mesleğidir.
  Öğretmen, öğretmen gibi düşündüğü için öğretmen olmaz, öğretmen gibi yaşadığından ötürü öğretmen gibi düşünür.
  Eğiticinin en etkili aracı dildir. Kolay anlaşılır, sade, yalın bir dil kullanılmalı,sözcükleri yanlış söylememelidir. Uzun ve dersle ilgisi olmayan konuşmalar yapmamalıdır. Böyle konuşmalar öğrenciyi dersten ve öğretmenden soğutur. Neşeli olmalıdır. İnsan neşeli kişilere karşı ilgi duyacağından öğrencinin derse duyacağı ilgi artar. Öğretmenin başarısı kendini öğrenciye sevdirmesine bağlıdır. Öğrenciler sevdikleri öğretmenin dersine daha çok çalışırlar. Bunu için önce öğretmen öğrencileri sevmelidir. Karşılıklı sevgi, öğretmenin şakacı, sevecen ve sabırlı davranışları ile doğar ve gelişir.
  Öğretmenin öğrencileri ile ilişkileri yönünden özellikleri şunlardır: Yasaların tanıdığı hakları, ödevleri, eğitimle ilgili tüzük ve yönetmelikleri iyi bilerek görevini güvenle yapar. Davranış ve açıklamaları ile öğrencilerin de bunlara uymasını sağlar. Onlarda eşitlik ve adalet duygularını geliştirir. Konferans, seminer ve kurslara katılır. Yöneticilerinin ve meslektaşlarının eleştirilerine göre kendini yeniler. Ayrıca toplantılarda, panellerde konuşma yapar. Dergilere yazı gönderir. Eğitim ile ilgili yenilikleri öğrenir ve uygular. Eğitim araştırmaları yapar. Gösteriş, şan, şöhret ve makam düşkünü olmaz.
  Öğretmenin öğrencileri ile ilişkileri yönünden özellikleri şunlardır: Öğretmen her öğrencinin adını öğrenmeli, onları adları ile çağırmalıdır. Derslerine hazırlıklı giren öğretmen ders planı yapmalıdır. Öğrencilerinde kendisine güven duygusunu geliştirmek için, beğenilen yönleri sergilenerek, onlarda çalışma gücü ile derslerde ilerleme artırılmalıdır. Konuları öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir. Başarısız ve problemli öğrencilerin, çoğunlukla öğrenme yolları bilmediklerini, sağlıklarının bozuk olduklarını ve ailelerinin neden olduklarını bilerek ölçme ve değerlendirme yapmalıdır. Onların yaramazlıklarını ve bazen derse hazırlıksız gelmelerini hoş görerek yetişkin bir kişi olmadıklarını unutmamalıdır. Öğrencilerinde, doğru düşünme, başkalarının haklarına saygılı olabilme gibi demokrasi alışkanlıkları kazandırılmalıdır.
  Otoriter bir öğretmen, öğrencileri över veya yererse, öğrenciler birbirini kıskanarak ilişkileri bozulur. Oysa demokratik davranışta bulunan öğretmen, öğrencilerini tek tek eleştirmeden onlara olumlu davranışın ne olduğunu belirtir. Otorite ile sevgiyi, öğretmenlikle eğiticiliği, disiplinle hoşgörüyü, bilgi ile anlayışı bağdaştırmalıdır. Ayrıca inanmayan öğretmen inandıramaz; Bilgisiz, beceriksiz öğretmen yararlı kişiler yetiştiremez. Anlayışsız sevgisiz öğretmen sevilmez, kusurlu öğretmen ise örnek alınmaz. Öğrenciler ve öğretmenlerle iyi ilişkiler kurmuş, çevresinde sevgi ve saygı yaratmış bir öğretmen, mesleğinde daha çok huzur bularak ilerler. Öğretimin tüm öğelerini, istenilen davranış değişikliğini gerçekleştirecek yönde düzenleyen, işleten ve onlara anlam kazandıran öğretmendir. Öğretmen öğreten değil, öğrendirendir.
  Öğretmen öğrencilerine dostça davranmalıdır. Sevgi ve dostluk ona güven verecektir. Değerli biri olduğunu anlayarak kişiliği olumlu gelişecektir. Kendi sorunlarını öğrencilere yansıtmamalı, yanlışları ile alay etmemeli, kin ve öç alma duyguları taşımamalıdır. (Bursalıoğlu, 1979; Köknel, 1981)
  Öğretmenin büyük sırrı, kendini bir an için öğrencinin yerine koyup “nasıl öğretebilirim?” diye sormalıdır. Öğretmenlik gerçekten bir sanattır. Öğretmen olacak kimse bu sanatı öğrenmelidir. Herkesin bir yazar, bir ressam olamayacağı gibi öğretmen de olamaz. Öğretmenlik okunan meslek dersleri ile değil, öğretmen yetiştiren okullardaki öğretmenlerin yöntemlerini, davranışlarını ve kişiliklerini kavrayarak elde edilen bir sanattır.
  OECD yayınlarında öğretmenlik özellikleri şöyle sıralanır:
  Gözetmenlik
  Danışmalık
  Düzenleyicilik
  Eğitimci Joel Bundin’de, geleceğin öğretmenlerindeki nitelikleri şunlardır:
  1- Değer geliştiren,
  2- Kaynak arayan,
  3- Güçlükleri yenen,
  4- Disiplinler arası ilişki kuran,
  5- İnsan ilişkilerini geliştiren,
  6- Meslek seçimi ve serbest zamanlarda danışmanlık yapan,
  7- Çevreyi inceleyen ve öğrenilmesine öncülük yapan,
  8- “Öğrenme” ve “öğretme” konusunda uzman bir kimse olarak yetiştirmelidir.
  (Binbaşıoğlu, 1985).
  Öğretmen, yürüdüğü yolları gül bahçeleri, dokunduğu kuraklıkları yeşil vadiler, eğittiği insanları aydınlık yarınlar olarak görmek için devam eder bu savaşa…
  “Sıradan öğretmen, anlatır. İyi öğretmen, açıklar. Yetenekli öğretmen, yapar ve gösterir. Büyük öğretmen esin kaynağı olur.” William A. Ward’ın bu sözüne uygun öğretmen sayısı ne yazık ki çok değil. Uzmanlar, “Eğitim ortamında öğrencinin; o0kuduklarının %10’unu, duyduklarının %20’sini, gördüklerinin %50’sini, görüp duyduklarının yüzde %70’ini, yaptıklarının %95’ini hatırlayabildiklerini” belirterek yalnızca “anlatmakla” yetinen öğretmenin öğrencisinin gelişimine gerekli katkıda bulunamayacağını belirtiyorlar.
+ Yorum Gönder