+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Sıfatların Özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sıfatların Özellikleri Nelerdir
  Türkçe Sıfatların Özellikleri Nelerdir Hakkında Bilgi


  Sıfatların Özellikleri

  1. Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlar; onları niteler veya belirtir:
  "O zaman gördü ki, küçük çocuk, memleketlisi, minimini yavru ağlıyor Sessizce, titreye titreye ağlıyor. Yanaklarından gözyaşları birbiri arkasına, temiz vagon pencerelerindeki yağmur damlaları nasıl acele acele, sarsıla çarpışa dökülürse öyle, bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak, vuruşarak içlerinde güneşli mavi gök, pırıl pırıl akıyor."

  o zaman, küçük çocuk, minimini yavru, temiz vagon pencereleri, güneşli mavi gök

  2. Tek başlarına kullanıldıkları zaman isim değerindedirler. Çünkü ancak bir isimden önce geldikleri zaman sıfat oldukları anlaşılabilir:
  yeşil elbise (sıfat) yeşili severim (isim)
  İhtiyar kadın (sıfat) İhtiyarlara iyi davranmalıyız (isim)
  Büyük park (sıfat) parkların en büyüğü (isim)

  3. Tek başlarına kullanıldıklarında isim değerinde oldukları için alabildikleri isim çekim eklerini, yani hâl eklerini, iyelik eklerini ve çoğul ekini, bir isimden önce gelerek onu niteledikleri ya da belirttikleri zaman, yani sıfat olarak kullanıldıkları zaman alamazlar:
  Bir basamak yukarı çık. sıfat
  Birler basamağı isim
  Yürüyen merdiven sıfat
  Yürüyenler ve koşanlar isim

  4. Bir sıfatla onun nitelediği ya da belirttiği bir isim arasına noktalama işareti (özellikle virgül) konmaz. Virgül konursa ilk kelime tek başına kalmış
  olur, dolayısıyla isimleşir.
  Genç adama gülümseyerek baktı. (genç: sıfat)
  Genç, adama gülümseyerek baktı. (genç: isim, özne)

  5. Birkaç sıfat, arka arkaya sıralanarak bir ismi niteleyebilir veya belirtebilir:
  Karanlık, büyük, korkutucu ve nemli bir evdi.

  6. Sıfatın varlığından bahsedildiği her yerde mutlaka sıfat tamlaması vardır; o sıfatla (soru sıfatı da olsa) bir tamlama oluşturulmuştur.
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Türkçe Sıfat Çeşitleri Hakkında Bilgi

  a. Niteleme sıfatları
  Varlıkların yapısal özelliklerini ortaya koyan sıfatlardır. Bunlar varlığın nasıl olduğunu bildirir ve isme sorulan “nasıl” sorusuna cevap verir.

  “Kurumuş yapraklar yere döküldü.” cümlesindeki altı çizili sözcük, yaprağın nasıl olduğunu yani niteliğini bildiriyor. İsme “Nasıl yapraklar?” diye sorarsak cevap olarak “kurumuş” sözünün geldiğini görürüz.
  --------------------------------------------------------------------------------

  b. Belirtme sıfatları
  Varlıkların diğer varlıklarla ilgileri sonucunda aldığı özellikleri belirten sıfatlardır. Kendi arasında dört gruba ayrılır.


  1 - İşaret Sıfatı:
  Varlıkların bulunduğu yerleri gösteren sıfatlardır. Söyleyen kişinin, sözünü ettiği nesneye uzaklığına göre değişir.
  “Bu evi biz aldık.” cümlesinde evin yakın olduğu;
  “Şu evi biz aldık.” cümlesinde biraz uzak;
  “O evi biz aldık.” cümlesinde çok uzak ya da, sözü edilen bir evin olduğu anlaşılır.

  Bu cümlelerde altı çizili sözcükler işaret sıfatıdır. Bu tür sıfatlar isme “hangi” sorusunun sorulmasıyla bulunur. “Hangi ev?”, “ “Bu ev” gibi

  Bazı işaret sıfatları ise yer bildirir. Bunlar çoğu zaman “-ki” ekini alarak kullanılır.
  Buradaki evi biz aldık.
  Şuradaki evi biz aldık.
  Oradaki evi biz aldık.

  cümlelerinde bulunan altı çizili sözcükler yer bildiren işaret sıfatlarıdır. Bunların dışında; öteki sokak, beriki ağaç gibi yer bildiren sıfatlar da vardır.


  2 - Sayı Sıfatları :
  İsimlerin sayısal özelliklerini bildiren sıfatlardır. Birkaç türü vardır. Örneğin; "Sınıfta yedi öğrenci vardı."


  Asıl sayı sıfatı
  Yedinci öğrenci gelsin.

  Sıra sayı sıfatı
  Yedişer kişi geldi.

  Üleştirme sayı sıfatı
  Yedi de bir ihtimal var.

  Kesir sayı sıfatı
  Çeyrek ekmek aldı.

  Kesir sayı sıfatı
  Bunların dışında bazı kaynakların topluluk sayı sıfatı diye adlandırdığı, ikiz çocuk gibi sıfatlar da vardır.


  3 - Belgisiz Sıfat :
  İsimlerin nicelik yönüyle belirsizliklerini ifade eden sıfatlardır.
  Bazı konularda bilgisi yoktur.
  Birtakım yanlış fikirleri vardı.
  Hiçbir öğrenci gelmemişti.
  Bütün kitapları aldı.
  Her yer tertemizdi.
  Bir gün bu iyiliğinizi ödeyeceğim.
  Cümlelerinde altı çizili sözcükler belgisiz sıfatlardır. İsimleri sayıca az çok belli etmişler ancak tam bir özellik bildirmemişlerdir.


  4 - Soru Sıfatı :
  İsimlerin niteliğini, herhangi bir özelliğini soran sıfatlardır. Bu sözcüklerin yerine konan sözcükler de sıfattır.
  Nasıl filmleri seversin?
  Kaçar lira ayırmamız gerekiyor?
  Hangi soruyu çözemedi?
  --------------------------------------------------------------------------------

  3. Sıfatlarda Anlam

  --------------------------------------------------------------------------------


  1. Sıfatlarda Anlam Kuvvetlendirme
  Kural : Zarflarla ve edatlarla anlam kuvvetlendirilebilir:
  çalışkan>arı gibi çalışkan>arı gibi çalışkan çocuk
  güzel>Cennet kadar güzel>Cennet kadar güzel vatan
  verimli>çek verimli>çok verimli topraklar

  Burada "cennet kadar" kelime grubu "güzel" sıfatını; sonra hepsi birden "vatan" kelimesini nitelemiş.

  Kural : Pekiştirme sıfatları ile de anlam kuvvetlendirilebilir:
  Bir sıfatın ilk iki sesine "m, p, r, s" ünsüzlerinden biri eklenip, oluşan hecenin o sıfatın başına getirilmesiyle oluşur. Ünlüyle başlayan sıfatlarda ilk ünlüye "m, p, r, s" ünsüzlerinden biri eklenir.
+ Yorum Gönder


sıfatların özellikleri,  sıfatın özellikleri,  sifatlarin ozellikleri,  sıfatların özellikleri nelerdir,  sifatlar ve ozellikleri,  sıfat özellikleri