+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Benzerleşme Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Benzerleşme Hakkında Bilgi
  Benzerleşme Hakkında Bilgi

  Benzerleşme Ne Demek


  benzerle-me.jpg


  Benzerleşme (Pasif Koruma) Nedir


  Benzerleşme ( Pasif Koruma): Bazı canlı yaratıkların kendilerini, yaşadıkları ortama (homokrom!) veya başka hayvan ve bitki türlerine benzetmesi.

  Benzerleşme, kertenkeleler takımından küçük bir sürüngen olan bukalemunda çok iyi bilinen doğal bir olaydır. Derisi, renkli maddeler (siyah, san, kırmızı, gümüşî) salgılayan, özel hücrelerle kaplıdır. Bazı dış koşulların etkisi altında, bu hücreler kasılarak veya genişleyerek derinin renginde bir değişim yaratır. O zaman deri, çevrenin rengine bürünür. Bu değişimin sebebi, korku veya öfke olabilir. Bu olaya, dilbalığı gibi bazı balıklarda, mürekkepbalığında ve bazı kabuklularda ve böceklerde de rastlanır.

  Göze Çarpmak

  En ilgi çekici benzerleşme olayları, yalnız renkte değil, biçimde de değişiklik yaratan olaylardır. Sözgelimi esmer ve uzun gövdeli Avrupa böceği olan cadıçekirgesi tehlikeyle karşılaşır karşılaşmaz, hemen ayaklarını gövdesine yapıştırıp kıpırtısız kalır: o zaman, bir dal parçası sanılabilir ve düşmanının gözüne çarpmaktan kurtulur. Bazı böceklerse kuru bir yaprak veya bir ağaç kabuğu parçası görünüşünü alabilir.

  Korkutmak

  Bazen de, savunma araçlarından yoksun hayvanlar, muhtemel bir düşmanın gözünü korkutmak için, daha tehlikeli başka bir hayvanın renklerini taklit ederler. Zararsız bir Güney Amerika yılanı, çok zehirli bir mer-cansı yılanın görünüşüne bürünür. Bu savunma benzerleşmesine böceklerde de çok rastlanır. Tersi de görülür: bazen tehlikeli bir hayvan, göze çarpmaksızm avına yanaşabilmek için, zararsız bir hayvanı taklit eder.

  Benzerleşme doğal ayıklanmaya karşı bir savunma yoludur, çünkü iyi korunamayan türler bu yolla yaşamak olanağı bulur. Ama gene de kesin bir savunma yolu sayılamaz, çünkü insan gözünün seçemediğini avcı hayvanın gözü pekâlâ seçer.
 2. Acil

  Benzerleşme Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder