+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Şeyh Senusi kimdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Şeyh Senusi kimdir?
  Şeyh Senusi kimdir? Şeyh Senusi hakkında bilgi 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Padişah Reşad Han, tam da Şeyh Seyyid Ahmed eş-Şerif es-Senusi İslam beldelerini kapsayan bir seyahate çıkacakken vefat etti. Bunun üzerine son Osmanlı Hakanı’nın tahta çıkış merasiminde dua etmek ve padişaha kılıç kuşatmak Şeyh Senusi tarafından ifa edildi. Cülustan kısa bir süre sonra harb sona erdiği için Şeyh’in İslam beldelerini dolaşıp destek arama faaliyetleri sakıt oldu. Memleketine dönmek isteyen Şeyh bazı elem ve keder verici olay sebebiyle bu istemini gerçekleştiremedi. Mondros Mütarekesinin imzalanmasının ardından Bursa’da Padişahın konuğu olarak ağırlandı. Burada birçok kimse kendisine intisab etti ve Senusiliğe dahil oldu. Ba’dehu, direnişiyle tüm Müslümanlara örnek olan Şeyh, Ankara’ya davet edildi. İngilizlere, İtalyanlara, Fransızlara gibi kavimlere karşı gazanferane cenkeden Şeyh, Türklere de büyük manevi güç verecekti doğrusu. Kendisi büyük bir teveccühe mazhar oldu Ankara’da ve maksimum düzeyde ilgi ve alakayla karşılandı. Ankara ziyaretinin ardından Şeyh, halkı Milli Mücadele’ye katılmak konusunda teşvik ve teşçi etmek için il il, şehir şehir dolaştı. Anadolu’da gösterdiği hamiyetperverane faaliyetlerinin yanı sıra, İslam dünyasında da Milli Mücadele’nin etkisinin artmasında önemli bir rol oynadı. Mehmed Akif, Bediüzzaman gibi önemli düşünür ve alimlerle bir araya gelerek önemli çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların bir meyvesi olarak Sivas’ta büyük bir İslam Kongresi toplandı. Bu Kongrede sadece Sünniler değil aynı zamanda bir takım Şii önderler de hazır bulundu.
  Padişah Reşad Han, tam da Şeyh Seyyid Ahmed eş-Şerif es-Senusi İslam beldelerini kapsayan bir seyahate çıkacakken vefat etti. Bunun üzerine son Osmanlı Hakanı’nın tahta çıkış merasiminde dua etmek ve padişaha kılıç kuşatmak Şeyh Senusi tarafından ifa edildi. Cülustan kısa bir süre sonra harb sona erdiği için Şeyh’in İslam beldelerini dolaşıp destek arama faaliyetleri sakıt oldu. Memleketine dönmek isteyen Şeyh bazı elem ve keder verici olay sebebiyle bu istemini gerçekleştiremedi. Mondros Mütarekesinin imzalanmasının ardından Bursa’da Padişahın konuğu olarak ağırlandı. Burada birçok kimse kendisine intisab etti ve Senusiliğe dahil oldu. Ba’dehu, direnişiyle tüm Müslümanlara örnek olan Şeyh, Ankara’ya davet edildi. İngilizlere, İtalyanlara, Fransızlara gibi kavimlere karşı gazanferane cenkeden Şeyh, Türklere de büyük manevi güç verecekti doğrusu. Kendisi büyük bir teveccühe mazhar oldu Ankara’da ve maksimum düzeyde ilgi ve alakayla karşılandı. Ankara ziyaretinin ardından Şeyh, halkı Milli Mücadele’ye katılmak konusunda teşvik ve teşçi etmek için il il, şehir şehir dolaştı. Anadolu’da gösterdiği hamiyetperverane faaliyetlerinin yanı sıra, İslam dünyasında da Milli Mücadele’nin etkisinin artmasında önemli bir rol oynadı. Mehmed Akif, Bediüzzaman gibi önemli düşünür ve alimlerle bir araya gelerek önemli çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların bir meyvesi olarak Sivas’ta büyük bir İslam Kongresi toplandı. Bu Kongrede sadece Sünniler değil aynı zamanda bir takım Şii önderler de hazır bulundu. Kaydet
  Kapat
+ Yorum Gönder