+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Osmanlı İmparatorluğunda çarşaf giyilmesini yasaklayan padişah hangisidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı İmparatorluğunda çarşaf giyilmesini yasaklayan padişah hangisidir
  Osmanlı İmparatorluğunda çarşaf giyilmesini yasaklayan padişah hangisidir 2. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı İmparatorluğunda çarşaf giyilmesini yasaklayan padişah hangisidir

  1892 yılı Nisan ayının ilk Cuma günü, Padişah 2. Abdülhamid, "Cuma selamlığı" töreninden sonra Yıldız Sarayı'na dönüyordu.
  Yolda "tuhaf bir biçimde bellerinden bağlı siyah çarşaflara bürünmüş ve yüzlerini de siyah renkte ve gayet ince peçelerle örtmüş bazı kadınlar" gördü. "Matem elbisesi giymiş Hıristiyan kadınlarına" benziyorlardı.
  Padişah, bu çarşafların İslam kadınlarınca örtünmeye asla uygun olmadığını düşündü ve "bir maksatla şuraya buraya girmek için kimi münasebetsiz erkekler tarafından da, bir fesat ve melanet perdesi olarak kullanılmakta olduğunu" anımsadı. Kadınların çarşaf giymelerinin yasaklanması gerektiğine karar veren Padişah 2. Abdülhamid, saray Başkatibi Süreyya'ya bu konuda ferman hazırlanması emrini verdi. İşte 2. Abdülhamid'in, Osmanlı İmparatorluğu'nda çarşaf giyilmesini yasaklayan 2 Nisan 1892 tarihli fermanı:
  (İrade Dahiliye, Nu. 99887)

  "Bugün cuma selamlığı töreninden sonra Teşvikiye'deki silahhaneye Padişah Hazretleri teşrifle, oradan saraylarına dönerler iken yolda, tuhaf bir şekilde bellerinden bağlı siyah çarşaflara bürünmüş ve yüzlerini de siyah renkte ve gayet ince peçelerle örtmüş bazı kadınlar gözüne ilişmiş, bunların örtünmemiş denilecek halde açık saçık bulunmalarına ve adeta matem elbisesi giymiş Hıristiyan kadınlarına benzemelerine bakılarak, birden bire İslam olduklarında tereddüt buyrulmuştur. İzaha muhtaç olmadığı gibi büyük İslam devletinin ayakta durması, devamı ve yükselmesi, kadın ve erkek bütün Müslümanlar'ın her türlü hal ve hareketlerinde şeriatın yüksek hükümlerine son derece dikkatle uymalarına bağlı olup aksi hal Allah esirgesin gerek fertler, gerek devlet için maddi ve manevi sonsuz zararlara sebeb olacağından, İslam kadınlarının Allah'ın emirlerinden bulunan örtünme usul ve kaidelerine fevkalade dikkat ve itina etmeleri lüzumunu beyana hacet olmadığı, bu çarşaflar ise İslam kadınlarınca örtünmeye asla uygun ve müsait olmadığı gibi, bir maksatla şuraya buraya girmek için bazı münasebetsiz erkekler tarafından da bir fesat ve melanet perdesi olarak kullanılmakta olup hatta geçenlerde bir erkek bu suretle çarşafa bürünerek, kadın kıyafetinde silahlı olarak bir eve girip içerideki kadının üzerine hücumla çaldığı eşyayı pencereden arkadaşına atarak savuşmuş olduğundan, dindarlık ve maslahat bakımından meydanda olan zararlarından ötürü, icap edenlere münasip bir şekilde anlatılıp tembihlerde bulunmak suretiyle kadınların çarşaf giymelerinin yasaklanması, Padişah emri iktizasındandır. Bu hususta emir sahibinindir.

  "2 Nisan 1892 Hükümdarın Başkatibi Süreyya."
+ Yorum Gönder