+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Kanije Savunması'nı yaparak "mareşal" rütbesini alan Osmanlı paşası kimdir ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kanije Savunması'nı yaparak "mareşal" rütbesini alan Osmanlı paşası kimdir ?
  Kanije Savunması'nı yaparak "mareşal" rütbesini alan Osmanlı paşası kimdir ? 2. Asel
  Bayan Üye

  Kanije Savunması'nı yaparak "mareşal" rütbesini alan Osmanlı paşası kimdir ?


  Tiryaki Hasan Paşa, (1530? - 1611) Kanije Savunması'nı yaparak "mareşal" rütbesini alan Osmanlı paşası. Doğum tarihi kesin olmamakla beraber, nereli ve kimin oğlu olduğu bilinmemektedir. Kahveye düşkün olduğu için kendisine "Tiryaki" lakabı konmuştur. Enderunda yetişmiştir. Birçok yabancı dil bildiğinden, genelde eyaletlerde görevlendirilmiştir. En uzun süre görev yaptığı yer Zigetvar Valiliği'dir. Burada yaklaşık 20 yıl görev yapmıştır.

  Macarları iyi tanımasından ötürü "Macaristan Genel Valiliği" de yapmıştır. Bu görevindeyken emekliliğe ayrılmıştır. Çiftliğinde yaşarken, yeni fetholunan Eğri ve Kanije şehirlerini içine alan sınır eyaletine (Kanije Kalesi'ne), beylerbeyi olarak atandı. Buraya geldiğinde yaşı 80 dolaylarındadır. 1601 yılına kadar burada görev yaptı. 1601 yılında, burayı Arşidük Ferdinand kumandanlığındaki Avusturya ordularının saldırlarına karşı 2 ay savundu (Kanije Savunması). Savunma başarıyla sonuçlanınca, kendisine "mareşal" rütbesi verildi. Sonra da Bosna Genel Valiliği'ne atandı. Buradan da Rumeli Valiliği'ne atandı.

  Burada görev yaparken, Anadolu'da Celali isyanları baş gösterdi. Bu isyanları bastırması için Tiryaki Hasan Paşa görevlendirildi. Buradanda en son görevi olan Budin Beylerbeyliği'ne atandı. 1611 yılında, Budapeşte'de bu görevi yaparken vefat etti.

  Tiryaki Hasan Paşa, yetenekleri sayesinde yaptığı savaşlarda hiç yenilgi yüzü görmemiştir. Bu yüzden, tarihçiler tarafından Osmanlı Devleti'nin o devirlerdeki en önemli kumandanlarından biri olarak gösterilmektedir
+ Yorum Gönder