+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Hadiseleri, varlıkları yüzeysel olarak değerlendirmek onları yanlış algılamaya sebep Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hadiseleri, varlıkları yüzeysel olarak değerlendirmek onları yanlış algılamaya sebep
  Hadiseleri, varlıkları yüzeysel olarak değerlendirmek onları yanlış algılamaya sebep olabilir mi? Kâinattaki görülen mükemmel faaliyet nasıl değerlendirmelidir? 2. Asel
  Bayan Üye

  Hadiseleri, varlıkları yüzeysel olarak değerlendirmek onları yanlış algılamaya sebep

  Hadiseleri, varlıkları yüzeysel olarak değerlendirmek onları yanlış algılamaya sebep olabilir mi? Kâinattaki görülen mükemmel faaliyet nasıl değerlendirmelidir?

  Değerli kardeşimiz;
  Çevremizde gerçekleşen olayları yüzeysel olarak değerlendirmek, onları çok defa yanlış algılamaya ve yanlış yorumlamaya sebep olabilir. Çölde, uzaktan bakıldığında serap su zannedilir. Gök yüzüne bakıldığında güneşin hareket ettiği, dünyanın durduğu gözlemlenir; hâlbuki gerçekte, hareket eden dünya, sabit duran ise güneştir. Yine aynı şekilde, uzaktan bakıldığında bir yıldız, mum ateşi gibi göründüğü gibi, nice gerçekler vardır ki uzaktan bakıldığında layıkıyla anlaşılamaz.

  İlâhî gerçeklere karşı kayıtsız kalmak, gereken ciddiyeti göstermemek de bu gerçeklerin gizlenmesine sebep olur. Gaflet olarak tanımladığımız durum karşısında insan, bu âlemi baştan başa saran ince nizamı, mükemmel intizamı, harika ahengi, göz kamaştıran güzelliği göremez.

  Mesela, bu kainatın bir fabrika gibi kolay ve ahenkli idare edilmesine, sistemli bir şekilde çalıştırılmasına bakamaz. Bütün canlıların hava sayesinde hayatlarını devam ettirmesini, gece gündüz ve mevsimlerin bir biri ardı sıra hikmetle dizilmesini, yağmurun bulutlardan kovayla değil de tane tane yağmasını, zararlı güneş ışıklarının atmosferde süzülmesini gözlemleyemez.

  Bütün çekirdek ve tohumlardan çeşit çeşit ağaçların sanatlı bir şekilde yaratılmasını, sperm ve yumurtalardan bir çok canlının hikmetle yaratılmasını dikkatle düşünemez. Her baharda yeniden yaratılan binlerce yaprak ve çiçeğin, şekil bakımından bir birine benzemekle beraber çok ince nüanslarla bir birinden ayrılmasını fark edemez.

  Hayvanların yaratılış bakımından bir birinden farklarını, çeşitli his ve organlarını, düzenli bir şekilde beslenmesini, doğup, büyüme ve ölmesini kavrayamaz.

  Sonuç olarak, bu alemde yansımaları görülen sonsuz bir kudretin güç ve kuvvet sahibinden; sonsuz bir ilmin, ilim sahibinden; mükemmel işleyişin bir düzenleyiciden; her şeyi kapsayan bir tasarrufun, tasarruf ediciden; bütün varlıkların faydalı yönlerinin, bir hikmet sahibinden geldiğini anlayamaz.

  Allah’ın isimlerinin yansıma alanı olan bu kainata yüzeysel bir bakış açısıyla bakan kimse, onlardaki ilahî hikmetleri sezemez, kavrayamaz, anlayamaz. Allah’ın varlık ve birliğinden, büyüklük ve kuvvetinden gaflet eder. Kâinattaki varlık ve olayların gerçek sebeplerini niçin yaratıldıklarını keşfedemez.

  Selam ve dua ile
  ALINTI
+ Yorum Gönder